Vi vil gjerne rette en takk til Norges pensjonister. Takk for at dere har bidratt til å bygge det fantastiske landet vi nå bor i.

Tirsdag 23. mai avsluttet regjeringen og organisasjonene drøftingene rundt årets pensjoner. Fra 1. mai vil økningen i pensjon ligge på 8,54 prosent, godt over forventet prisstigning i 2023. Det betyr at norske pensjonister får et oppgjør som er vesentlig høyere enn andre oppgjør vi er kjent med.

Bakgrunnen for at dette nå skjer, er grep som ble gjort i Stortinget for to år siden. Da fikk Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjennomslag for at veksten i pensjonene skulle reguleres som et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Slik sikrer vi at pensjonistene ikke går i minus når lønnstakerne går i pluss. Den høye veksten skyldes også at reguleringen kompenserer for den uforventede høye lønns- og prisveksten i fjor.

I tillegg til betydelig økt pensjon, betyr regjeringens forslag at en rekke pensjonister i år også vil nyte godt av skattelette. Regjeringen har foreslått at pensjonister som har mindre enn 370 000 kroner i pensjon skal måtte betale mindre skatt. De med pensjon under 330 000 kroner får inntil 4 500 kroner i skattelette.  Dessuten, er pensjonen din over 370 000 kroner, vil skatten ikke bli rørt. Det betyr mer til de som har minst.

Også i år er det kamp om budsjettkronene. Vi i regjeringen må alle gjøre tøffe prioriteringer. Et av områdene vi har valgt å prioritere er altså landets pensjonister. Det mener vi er en helt riktig prioritering.

I dag er det mange nordmenn som opplever en krevende hverdag, ikke minst som følge av den internasjonale uroen som slår direkte inn i vanlige folks hverdagsøkonomi. Selv om regjeringen ikke kan løse alle problemer alene, er det åpenbart at vi kan spille en viktig rolle for mange. Derfor gjør vi det vi kan for å hjelpe på en god måte med ulike tiltak og virkemidler.

Det ligger kanskje i menneskets natur å være opptatt av det vi ikke har eller får, eller det vi ikke har oppnådd. Ofte er det til og med riktig og viktig å tenke slik. Det kan hjelpe oss å drive oss fremover.

Men noen ganger kan det likevel være godt at vi også tar oss tid til å reflektere over hva vi faktisk har. Norge er nemlig, på veldig mange gode måter, et unikt land. Ikke minst har vi en fantastisk velferdsstat som tar vare på de som trenger hjelp i sårbare situasjoner. Der hadde vi ikke vært, hadde det ikke vært for at noen før oss la grunnlaget for det vi i dag nyter så godt av. Så tusen takk til dere pensjonister.