– Hva er det viktigste du kan lese ut av skattelistene i Vesterålen? Det ser du når du leser listene fra resten av landsdelen

foto