«Lider under mangel på evne til å vedlikeholde veiene»