«Nytt fartøy over Hadselfjorden bør være null- eller lavutslippsfartøy»