Våre tall, og tilbakemeldinger fra lokalt næringsliv, viser at det går godt i Sortland kommune. Tallene viser heller ikke at Sortland taper i konkurransen med Harstad. Sortland kommune viser gjerne til tallene som gjør oss bedre enn Harstad.

Det er interessant i et konkurranseperspektiv, men hele vår virksomhet skal rette seg mot å gi et best mulig tilbud av offentlig og privat tjenestyring i og for Vesterålen.

Ordfører Karl-Erling Nordlund sier, vi ser en attraktiv framtid i Sortland med en utvikling i næringslivet, flere arbeidsplasser og større attraktivitet. –Vi opplever at aktører kommuniserer at de ser vekst i handels- og næringsliv i Sortland og her er stor investeringsvilje, sier Nordlund.

Hva sier tallene?

SSBs tall for omsetning per innbygger i kroner viser at Sortland i korona-årene har hatt en vekst i omsetningen på 4,3 %. Harstad har hatt en vekst på 2,5%. Av det lille uttrekket som vi har gjort er det kun Narvik som hadde større vekst i omsetningen fra 2020 til 2021.

I den statistikken vi har tilgang til, har Sortland hatt vekst i antall ansatte i privat sektor i begge de valgte periodene, mens Harstad som brukes som sammenligning, har hatt negativ utvikling. Sortland kommune har hatt nedgang i antall ansatte i offentlig sektor, som og forsterket seg i korona-årene.

Vi ønsker en åpen dialog, ilag blir vi bedre

Næringssjef Viktor Johnsen sier at Sortland kommune ønsker å lære: – Vi har tatt et initiativ til dialog med Førsteamanuensis Erlend Bullvåg i Indeks Nordland, for å få vite mer om hvilke kriterier som er lagt til grunn for hans vurdering, vi vil alltid strekke oss for å bli bedre for innbyggere og næringsliv i Sortland.

Grunnlag for Sortland kommunes attraktive framtid

•                    • Sortland er trukket ut som Nordlands representant i Gnist-prosjektet med 11 kommuner fra hele landet der tema er stedsutvikling.

•                    • Det planlegges nytt museum, Gaia, i samarbeid med Museum Nord. Det er snakk om en investering på om lag 100 MNOK. De antar opptil 100 nye arbeidsplasser (direkte og indirekte).

•                    • Det planlegges nytt kjøpesenter på “busstomta”, på 14 000 m2, med investeringer på en halv milliard NOK. Det vil skape flere arbeidsplasser.

•                    • Nytt næringsområde i Vestmarka, med 80 mål nytt næringsareal - mange interessenter

•                    • Sortland havn: -legger ut nytt flytebryggeanlegg i år. -planlegger nytt havneavsnitt

•                    • Det vedtas en ny boligpolitisk plan i juni, som skal bidra til økt fart i boligbyggingen.

•                    • Det er flere store private aktører som har planer for større investeringer, med stor aktivitet både i havbruksnæringen og entreprenørbransjen.

•                    • Eksempelvis skal Holmøy i gang med investeringer i slakteri og settefiskanlegg til 1.5 milliarder NOK, som vil gi 80 - 100 nye arbeidsplasser.

•                Det er tatt initiativ for å bygge nytt politihus og nytt tinghus i Sortland