Overskriften er essensen i budskapet fra den nasjonale sykehuskonferansen i Kristiansund 20. august. Vi må følge Skottland som har avskaffet sitt foretakssystem med svært godt resultat. Representantene for Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Helsetjenesteaksjonen og Kommunenes interesseforening for lokalsykehus (KIL) vil samarbeide for å få dette opp i stortingsvalget neste år. I første omgang vil vi sende et brev til partienes toppkandidater.

Helseforetakssystemet må fjernes for å kunne opprettholde en desentralisert, faglig god og bærekraftig sykehusstruktur. Det ble trukket fram mange eksempler på «butikkdrift» der faglige hensyn må vike for budsjettbalansen. Dette ble underbygd bl.a. med et sitat fra helseminister Tønne i 2001: ”Sykehusdriften skal organiseres som foretak etter modell fra aksjeloven”.

Bruk av ord som ordrereserve om ventelister og produksjon om pasientbehandling, gjenspeiler et system der sykehusene er bedrifter og pasientene varer. Dette har også medført et forvokst helsebyråkrati med en lønnsadel på toppen, og den demokratiske styringen er klart svekket. Det ble dokumentert at ansatte som er kritiske og varsler om forhold de opplever som uforsvarlige, har opplevd mistenkeliggjøring, utfrysing og trakassering. Dette skaper en fryktkultur som er skadelig både for pasienter og ansatte.

To nye undersøkelser om akuttkirurgi i små og store sykehus ble lagt fram, en fra Storbritannia i april i år og en helt fersk fra USA. Den britiske konkluderer slik: «Det er en vanlig oppfatning at sentralisering vil drive opp kvaliteten på bakgrunn av forholdet mellom volum og resultat som er funnet i et antall kirurgiske spesialiteter. Våre analyser, i likhet med andre analyser, fant ikke en slik klar sammenheng». Resultatene av undersøkelsen fra USA viste at små kirurgiske akuttsykehus både er tryggere og billigere enn store sykehus.

Nedlegging og nedbygging av sykehusene i Norge gjør at antall sykehussenger nå er lavest i Europa. Anbefalt nivå er 85 % belegg, mens gjennomsnittet nærmer seg 95 %. På de store sykehusene er belegget over 100 %. I et notat fra Norsk Legeforening i 2015 står det følgende om konsekvensene av overbelegg større enn 90 %: «Øker dødeligheten blant innlagte pasienter. Øker antall sykehusinfeksjoner. Svekker beredskap, sliter ut personellet og svekker den medisinske kvaliteten.»

Nå må media kjenne sin besøkelsestid og konfrontere både sentrale politikere og helsebyråkrater med disse hardtslående fakta. De må ikke få lov til å bortforklare dette! Folkebevegelsen skal gjøre sitt for å få det fram, og gjøre det til en av hovedsakene i stortingsvalgkampen 2017. Helseforetaksmodellen har spilt fallitt og må bort!

Kronikkforfatter Gunnvald Lindset.