Torsdag for to uker siden var det kommunestyremøte. Da var blant annet saken om Kvartal13 oppe, da innbyggerne i Sortland hadde tatt initiativ og startet en underskriftskampanje i forhold til å stoppe byggingen av en boligblokk i kvartalet.

Rødt ønsket gjerne, og så ingen problem med, at kommunen tok initiativ til en uforpliktende prosess, og startet en dialog, med utbygger for å se om det kunne være andre muligheter annet enn å bygge et bygg utifra den rammetillatelsen som allerede forelå.

Dette var det dessverre kun, bortsett fra Rødt selv, SVs representant Enoksen som stemte for. Resten av kommunestyret mente at et slikt initiativ ikke ville gå an i forhold til det som allerede er bestemt, og stemte imot.

Slik gikk det i denne saken, denne gangen. Mange av de som var med på innbyggerinitiativet, og kanskje spesielt de som startet det, vil kanskje tenke at det ikke nytter. Men det nytter. Kanskje det ikke nytter hver gang.

Kanskje det, selv om det nytter, ikke blir akkurat som initiativtakerne tenker. Vi i Rødt vil uansett si at vi setter pris på at folket engasjerer seg, at folket blir med i den demokratiske prosessen og gjør det som er i deres mandat for å påvirke. Vi i Rødt ser gjerne at det kommer flere initiativ. Vi sier ja til å styrke folkets innflytelse og makt. I vår valgkampbrosjyre står det: Folkestyret er mer enn en stemmeseddel. Innbyggerengasjement er avgjørende for demokrati og et godt samfunn.

Takk for engasjement, og vi hører gjerne mer fra dere innbyggere!