NRK har i artikkelen «Det svarte fisket» publisert 12. mars 2017 intervjuet både fiskere og kjøpere som er bekymret over situasjonen i torskefisket. Det pekes på at ulovlige og uregistrerte landinger er svært vanlig.

Dette sammenfaller dessverre godt med konklusjonene i Nofimas rapport om fiskejuks og meldinger Fiskeridirektoratet får hver dag langs kysten. Meldingene og ryktene om ulovlige landinger uroer oss. Fisken i havet er for viktig for kystsamfunnet og Norge til at vi kan la være å heve stemmen.

Fisken tilhører fellesskapet

Når torsken fiskes og omsettes ulovlig hvem er da taperen?

Det norske samfunnet taper fordi fisken tilhører fellesskapet i Norge. Det ligger et omfattende arbeid bak fastsettelsen av hvor mye torsk som skal fiskes hvert år, og hvem som skal få anledning til å fiske den. Den enkelte fisker skal altså ikke fiske mer enn det samfunnet har bestemt. Bevisst fangst utover dette er derfor ikke juks eller fusk – det er kriminalitet.

Næringen er også en taper i dette. Fiskerne fordi bestandsvurderingen baseres på feil tall og uttaket vil være større enn bestanden tåler. Dernest de lovlydige kjøperne som vil måtte konkurrere i pris med de kjøperne som bryter reglene.

Hva kan Fiskeridirektoratet gjøre med dette? Fiskeridirektoratets jobb er først og fremst å ivareta felleskapets og næringens interesser. Dette forsøker vi å gjøre så langt våre ressurser og kontrollverktøy strekker til.

Åpenhet er et virkemiddel mot aktivitet som ikke tåler dagens lys. Derfor vil vi fremover i langt større grad publisere data fra næringen slik at alle kan følge med på fiskeriaktiviteten. Men som vi har gitt uttrykk for en rekke ganger vil de tiltak vi ellers har mulighet til å iverksette, som for eksempel økt tilstedeværelse på kaiene, kun ha en kortvarig preventiv effekt.

Før det innføres og iverksettes nye effektive og troverdige kontrolltiltak vil situasjonen som næringen selv bringer på banen som et problem trolig bare fortsette.

Hva gjør næringen?

Hva har så næringen tenkt å gjøre med dette? For den største taperen ved ulovlige landinger er på lang sikt næringen selv. Både fiskeren, kjøperen og de som skal eksportere fisken vil tape på fiskerikriminaliteten som nå foregår. Vi utfordrer derfor næringen til å komme på banen med forslag til konkrete tiltak for å bli kvitt slik fiskerikriminalitet, og som er ødeleggende for en bærekraftig høsting av våre felles fiskeressurser, næringens renommé og markedsposisjon.

Et svært nærliggende tiltak i denne sammenheng vil være å fjerne adgangen til umiddelbar sløying som en del av landingen. Dette vil effektivisere landingen ved at seddel kan skrives fortere, ta bort usikkerhet rundt fiskens kondisjon og effektivisere ressurskontrollen.

Vil Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjømat Norge, Norske Sjømatbedrifters landsforening og Fiskekjøpernes Forening være med å diskutere mer effektive tiltak? Vi inviterer næringens organisasjoner til å komme med forslag til konkrete tiltak for å bli kvitt ulovlig fiske og ulovlige landinger.