Når landetsintegreringsminister foreslår kollektiv avstraffelse av ofrene for terror i Midtøstenog Asia, er det et svik mot det vi lovte hverandre etter 22. juli, nemlig åmøte terror med mer demokrati og mer åpenhet.

Årets Stortingsvalg står mellom solidaritet ellerfremmedfrykt. Norge og Europa står overfor eksistensielle valg i møte medflyktninger fra krigsherjede land. Skal vi åpne døra eller stenge dem ute?

Flyktningstrømmen ut av Afghanistan og Syria spesielt, menogså andre land, har vært massiv. For to år siden, da slitne mennesker fant dennordvendte veien via Storskog ved Kirkenes inn til det varme Europa, ble Norgeshumanitære tradisjon testet.

I Tyskland og Norge og flere deler av Europadannet vi store velkomstorganisasjoner som Refugees Welcome to Norway. I dag,to år senere, ser vi at det varme Norge har blitt betydelig nedkjølt. I løpet av disse to årene har Norge gått fra å ha rekordhøyetil rekordlave asylankomster. Men det er ingen forbedring i flyktningeneshjemland. Det er ikke færre flyktninger i verden. Fluktruta er fortsatt likelivsfarlig. Men Europa låste døra. Verdens 65 millioner flyktninger går nå enenda kaldere vinter i møte. Halvparten av disse er barn. Norge har en iskald regjering, som med støtte fra Venstre ogKrF drar Norge vekk fra sine humanitære tradisjoner.

I tillegg tilstøttepartiene signerte Arbeiderpartiet og Senterpartiet Asylforliket 19.november 2015 og legitimerer slik regjeringens usolidariske politikk. Medfotfeste i Asylforliket har regjeringen redusert støtten tilUtlendingsdirektoratet for assistert retur, økt saksbehandlerkapasiteten forutsendelser og økt bevilgningen til Politiets Utlendingsenhet for tvangsreturmed over 100 millioner kroner.  9000 mennesker skal ut, i år som i fjor.Venstre og KrF støtter et regjeringsparti som fisker ettervalgstemmer ved å ønske den Europeiske menneskerettighetskonvensjonentilsidesatt.  Frp vil fengsle menneskerfordi de tilhører en gruppe. Ikke fordi de tilhører en gruppe med kriminellemennesker, men fordi de er en gruppe asylsøkere med avslag på søknaden sin.Norge er og skal være et samfunn som beskytter enkeltindividet mot kollektivavstraffelse, et samfunn hvor alle er uskyldige til det motsatte erbevist.  Når landets integreringsminister foreslår kollektiv avstraffelse motofrene for terror i Midtøsten og Asia, er det et svik mot det vi lovtehverandre etter 22. juli, nemlig å møte terror med mer demokrati og mer åpenhet.

Det er Statsminister Erna Solberg som har utnevnt SylviListhaug til integreringsminister. Det er Høyre og statsministeren somstilltiende godtar at FrP og integreringsministeren sprer fremmedfrykt og hat-retorikk.Resultater av slikt har vi sett før, seinest 22. juli 2011.  Rødt tar et kraftig oppgjør med rasistisk ogfremmedfiendtlig propaganda fra denne regjeringa og all hatretorikk i detoffentlige rom. Derfor, til dere som ønsker at Norge skal føre en humanitærasylpolitikk, står valget mellom MDG,  SVog Rødt. For de av oss som i tillegg ønsker å trekke Norge ut av internasjonalkrigføring og avslutte Norges våpeneksport, er valget enkelt. Rødt vil trekkeNorge ut av NATO og ut av all krigføring, for slik å redusere to viktige årsakertil terrortrusselen, som er Vestens ødeleggelse av land i Midtøsten og Asia,samt Norges våpenforsyninger til IS sine allierte Tyrkia og Saudi-Arabia.

Rødt ønsker å stå sammen med velkomstorganisasjoner somRefugees Welcome to Norway og vise omsorg for mennesker i nød! På hver vårunike måte! La flyktningene få bli her hos oss! La de slippe nok en redselsfullreise! Stem på solidaritet. Stem Rødt!