Vi ber om at vårt brev blir lagt ved saken når Kronsteingruppen fremmer en ny runde for etablering av Elementfabrikk.

Vi har observert at det er funnet 4-5 sentrumsnære tomter i tillegg til Lapphaugen, og vi ber Sortland politikere ved Formannskapet og Kommunestyret godkjenne en av disse tomtene som egner seg godt til å bygge Elementfabrikk og dermed la Lapphaugen ligge som et friområde.

Rangering av tomtene

Vi har merket oss at Kronsteingruppen har engasjert sitt konsulentselskap til å rangere alle aktuelle tomter for å bygge ny Elementfabrikk, og der kom merkelig nok Lapphaugen på førstevalg. Den eneste grunnen til det, mener vi er at de 3 hovedeiere i Kronsteingruppen og Bulldoser Maskinlag kan ta ut stein og andre masser for kanskje over kr. 100.000.000,- til videre salg. Samme 3 hovedeiere disponerer et stort Steinbrudd i Karihaugen, som har stein for mange 10 år fremover, og son attpåtil ligger i kort avstand til de andre aktuelle tomtene som er tilbudt Kronsteingruppen. Norconsults rangering av tomtene anser vi som meget subjektivt, tilrettelagt kun for Kronsteingruppen.

Ødeleggende for Sortland kommune og mange med et steinbrudd i Lapphaugen.

Ved forrige behandling av Lapphaugsaken ble det grundig beskrevet hvor krevende og belastende det vil bli for Sortland Camping, boliger rundt Lapphaugen og personer som jobbet i kontorer i Kronsteingruppen, Bulldoserlaget og nabobedrifter, disse personene ville ikke kunne ytre sin meining med hensyn til sin arbeidsgiver, og det er uheldig, vi påpeker at det blir tatt hensyn til også de tause personer. Nå er det kommet et viktig moment i tillegg fra forrige behandling av Lapphaugsaken, et Steinbrudd i Steinbruddet på Sørøst siden av Vesterveien. Det vil være skammens kapittel å få 2 stygge fjellskjæringer når man kommer inn til Sortland og ikke minst for oss som daglig skal bo her å må passere en fjellskjæring på hver side av Vesterveien når vi skal ut i Sortlandsmarka.

Hvem skal betale og vedlikeholde en evigvarende fjellskjæring med gjerde og fjellsikring.

Vi har lagt merke til at det er kostbart å sikre slike fjellskjæringer og samtidig etablere og vedlikeholde et godkjent solid gjerde, dette til evig tid???

Politikerne i Sortland har et forpliktene ansvar

Nå er det framskaffet de nødvendige industritomter 4 – 5 stk som kan brukes til bygging av en Elementfabrikk. Så her må alle politikere på vegne av alle borgere i Sortland stemme til beste for Sortlands innbyggere og ikke for 3 personer som har fått en god ide om å tjene opptil kr. 100.000.000,- på salg av stein og andre masser. Vi henstiller også til de 3 hoved eierne i Kronsteingruppen og Bulldoser Maskinlag og bruke sunn fornuft og være på lag med små og store kunder i Vesterålen og omegn, vi og mange andre har sett med velvilje det dere har fått til, men det er en grense ved alt. Til lykke med Elementfabrikken utenfor Lapphaugen.

Det er betenkelig hvis våre folkevalgte ikke kan innse hvilken så stor inngripen i naturen det for alltid vil være midt i Sortland.

Helen-Johanne og Hans-Jørgen Bergseng