Arne Ivar Mikalsen, Nordland Venstre, argumenterer sterkt for fortsatt NATO-medlemskap. Dette stiller han opp mot Rødt sitt krav om utmelding av NATO. I den sammenheng skaper Mikalsen en del uklarheter om Rødt sin politikk, hva vi mener i dag og hva som er Rødts historiske røtter. Siden Mikalsen skaper et diffust bilde av Rødt, er dette er forsøk på å rette på det.

Årsaken til krig?

Spørsmålene om hvordan hindre krig – er sjølsagt ikke enkle problemstillinger.

Det må likevel ligge noen grunnleggende forhold i bunnen for vurderingene. For Rødt er analysen at hovedårsaken til kriger er stormaktsinteresser. Det er kampen om herredømme og dominans over landområder, ressurser, kompetanse, teknologi, media, kultur og ikke minst den oppsvulma, globale finanssektoren som er drivkreftene til krigsutbrudd. Stormaktenes framføring av motiv som demokrati, mot kvinneundertrykking, hindre folkemord, ødelegge masseutryddelesevåpen er vikarierende argumenter og i beste fall helt underordna. I andre sammenhenger brukes direkte løgn og forfalskninger.

USA/NATOs sitt angrep på Libya og USAs krig mot i Irak og nå Russlands sin krig mot Ukraina er eksempler som underbygger det. «Gale menn» brukes som tildekkende slør over samfunnsstrukturer der maktinteresser bruker «gale menn» som redskaper.

Når krigen er i gang, er det mange forhold i øyeblikksbilde som forståelig kan endre tidligere holdninger og politikk. I noen tilfeller kan det også være riktig å gjøre slike endringer. Men frykt og uforutsigbarhet kan også føre til kortsiktige tiltak som ikke tjener framtida. Noe av dette kan vi se er tilstede i NATO-debatten i forbindelse med Russlands brutale krig mot Ukraina.

Rødt historiske røtter i krig/fred spørsmålet

Verken forløperne til Rødt eller Rødt har noen gang kalt Sovjet/Russland for sosialistisk eller kommunistisk. Den gryende ungdomsbevegelsen fra slutten av 60-tallet, var entydig klar mot Sovjets okkupasjon av Tsjekkoslovakia i 1968. Hvert år utover 1970-årene ble invasjonsdagen 21. august marker mot dette avskyelige militære overgrep. SAMTIDIG var vi entydig og kompromissløs mot USAs krig i Vietnam og feira da de siste USA-soldatene måtte rømme landet i 1975. Det var temmelig lik slik USA/NATO måtte flykte fra Afghanistan etter 20 års krig i 2021 og 46 år etter flukten fra Vietnam. For også ha det befesta, var Rødt særdeles aktiv også mot Sovjets invasjon i Afghanistan i 1979 og feira også da de blei kasta ut i 1989.

De siste 50 årene har stormaktene begått mange 10- talls overgrep mot andre land som er forsøkt definert innafor folkeretten. Rødt eller forløperne har aldri støtta disse. Det er i motsetning til Mikalsens parti Venstre. Ingen politiske parti har vært så entydig mot stormaktspolitikk som Rødt. Og DET er nettopp også hovedgrunnen til motstanden mot NATO/USA og andre stormaktsallianser.

Det er stormaktsinteresser som er hovedgrunnen til alle store kriger. Å støtte seg på den ene stormaktene, bidrar til å opprettholde enn permanent fare for nye krigsutbrudd og bli ansvarlig for angrepskriger – slik Norge har blitt under USAs vinger. Det at stormaktene disponerer atomvåpen, gjør det desto viktigere å bygge motkraft og ikke la seg skremme og diktere.

Så er det ikke bare nødvendig, men også riktig å få og gi hjelp når eget land kan bli angrepet og støtte andre om det skulle være aktuelt. Men grunnleggende er at en slik utveksling må være basert kun på hjelp til en som er angrepet (forsvarskamp) og det må være utført etter ønske fra den som blir angrepet og ikke ligge betingelser knytta til slik støtte.

En nasjons sikkerhetsgaranti

Sikkerhetsgarantien til en nasjon er for det første å stole på egen befolkning og bygge et defensiv forsvar ut fra det. Så kan det være avgjørende å bygge en viss grad av forpliktelser gjennom forsvarsallianser med naboland og andre likeverdige land uten stormaktsinteresser. Det vil være vår beste forsikring. Det norske forsvaret må endre innretning av opplæring og utstyr fra å bidra til USA/NATOs utenlandskriger, til å gjøre vår egen befolkning i stand til å forsvare eget territorium.

Arne Ivar Mikalsen sitt postulat: «Rødt avviser at forsikring er noe å forholde seg til» er feilaktig på 2 måter. For Rødt er den beste forsikringen å bygge et nasjonalt, truverdig forsvar basert på egne ressurser og innbyggere så lenge det fins stormakter som truer freden. Det andre er at verken dette eller en såkalt forsikring under vingen til USA, er garanti mot å kunne stoppe en angriper langs grensen. En stormakt uansett «forsikringer» vil i gitte situasjoner, «måtte» prioritere andre fronter enn det ressursfattige landområdet og tynt befolka nordområdet.

Venstremannen Mikalsen skriver blant annet også dette: «NATO-samarbeidet handler ikke kun om beskyttelse for Norge. Det handler også om å stå opp mot autoritære regimer som blander seg inn i suverene stater og demokratier». Med dette er det vanskelig å tolke Mikalsen på annen måte enn at NATO skal ha en generell oppgave med å blande seg inn/gripe inn i autoritære stater dersom disse truer andre land. Å gi en stormakt slike fullmakter som en del av en «utvida folkerett» gir mildt sagt stor utfordringer. Mener Mikalsen med dette at NATO som organisasjon leda av USA skal «forholde» seg direkte til Russland i den krigen vi ser i dag?

Mikalsen hevder videre at «Russland har opptrådt aggressivt mot Norge og vesten hele tiden siden 1945». Dette sitatet har ikke rot i virkeligheten. Russlands aggressive politikk og kriger har også fullstendig uakseptabelt vært retta inn mot Øst-Europa og andre verdensdeler i etterkrigstida. Det er derimot vel kjent at USA/NATO i omfattende grad har ringa inn Russlands grenser gjennom militær og annen tilstedeværelse. USAs baser og økt aktivitet i Norge er et eksempel på det. Men med Mikalsens forfalsking eller villedning kan dette brukes feilaktig som argument for NATO-medlemskap og videre oppbygging av USA-baser både i vårt og andre land. Det er i så fall ikke første gangen at feil virkelighets beskrivelse har ført til aggresjon, trusler, krig, ødeleggelser og store lidelser.