Kystverket har ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning. Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land.

Ved hendelser som medfører fare for et større tilfelle av akutt forurensning kan Kystverket bestemme at staten skal lede håndteringen av aksjonen fra deres beredskapsledelse i Horten.

Det betyr at Kystverket tar ansvaret for å lede aksjoneringen både på sjø og i strandsonen. Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr som ligger i Horten tilbyr i dag norske og utenlandske utstyrsleverandører, forskningsinstitusjoner og andre aktører innen beredskap mot akutt forurensning mulighet til testing av utstyr etc.

Kystverket annonserer selv at beliggenheten for testsenteret er «sentralt» plasser fra Oslo og Oslofjorden, sentralt for hvem kan man da spørre seg om? Så når Nærings- og fiskeridepartementet ber Kystverket selv om å vurdere og sammenstille kostnader og nytteeffekten, så mener jeg det er lite lurt å sette bukken til å passe på havresekken.

Selvfølgelig ønsker Kystverket å samle alle sine fasilitet på en plass, men er dette det mest samfunnsøkonomiske sett i et helhetlig bilde?

Selv om det er Kystverket som har ansvaret for den statlige beredskapen akutt forurensning, er det andre statlige aktører som bidrar med det meste av ressurser i en aksjon.

Særlig gjelder det i områdene i områdene utenfor grunnlinjene og i Nordområdene. Der er det Kystvakten som er den aktøren som det utelukket benyttes, der samtlige fartøyer innehar utstyr og mannskaper som er trent for oppgaven. Det er nesten utelukkende Kystvaktens ressurser som leder slike operasjoner på stedet når de inntreffer.

Og når vi igjen også vet at KV Svalbard er den eneste statlige norske isbryteren, som også har overnevnte kapasiteter. Det var KV Svalbard som klarte å tømme tråleren Northguider for olje, da fartøyet forliste i Hinlopen romjula 2019.

Så når Kystverket skulle teste olje på is for noen år siden utenfor Svalbard var det en selvfølge at man benyttet KV Svalbard. Kystvakten har også overtatt den statlige operative slepeberedskapen, etter egen avtale mellom Kystvakten og Kystverket. Slepeberedskapen styres fra Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø.

Kystvaktens ressurser ledes fra deres operasjonssenter på Sortland og alle deres fartøyer som patruljerer nordområdene anløper utelukket Sortland ved personellbytte, slik at synergiene til et testsenter plassert på Fiskebøl er etter min mening underkommunisert.

Også sett i forhold til de andre ressursene i nord utenfor Kystverket, slik som sysselmesterens eget patruljefartøy Polarsyssel. Dette fartøyet patruljerer også områdene utenfor Svalbard, men har en mye mindre isklasse.

Det var jobbet hardt og lenge av svært mange opp mot Solberg regjeringen for å få testfasilitetene til Fiskebøl. Den avgåtte regjeringen kunne i mai 2021 gi oss Hadselværinger og Nordlendinger nyheten om at de anbefalte nettopp et oppskalert Fiskebøl alternativ. I tillegg måtte man planlegge for muligheten for videre utvidelser.

Hadsel Senterparti tillot seg i august i fjor å kalle regjeringen Solberg satsning på Fiskebøl for «halvhjertet». Det gjorde de i et leserinnlegg publisert dagen før Erna Solberg besøkte Fiskebøl.

Dette må være vond lesning for Hadsel Senterparti i dag. Nå må dessverre Hadsel Senterpart stille seg på barrikadene og kjempe mot egen regjering for i det hala tatt få beholde Solberg regjeringens «Halvhjerta» satsning på Fiskebøl. Og vennligst forhold dere til dagens status og ikke snøen som falt i fjor.

 Videre må løsningen her at en samlet region og våre Nordlands politikere på stortinget brette opp ermene og sørge for at løftet om et Fiskebøl i opprinnelig format blir en realitet.

Det er politikerne som med ord og handling som kan gi folket håp om muligheter for fremtiden. Usikkerhet hjelper heller ingen.

Og hvorfor er nærheten til Oslo det givende og ikke til de områdene det skal testes for, aksjoneres i og ikke minst øves sammen med.

Regjeringen må vise at det er i nord det satses på, ved at vi i nord også får ta en helhetlig del av statlige kompetanse arbeidsplasser. Det er tross alt vi på kysten i nord som vil merke på kroppen når det står en 200.000 tonns oljetanker i fjæra, ikke i Horten.

Nils-Olaf Larsen

Styremedlem Hadsel Høyre