Sortland kommune og Reno Vest planlegger strandrydding siste uka i mai. Sortland lokallag av Folkeaksjon Oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja støtter denne aksjon og ønsker å delta. Vi oppfordrer medlemmene våre og alle andre til å bli med og ta et tak for strandsonen i vårt område.

Dette er en nasjonal/internasjonal dugnad for å få bort søppel, og spesielt plast, fra kystlinja, strandsonen og havet.

I havet finnes det i dag store mengder plastsøppel som forurenser og dreper; det er funnet både sjøfugl, hval og fisk med plast i mageinnholdet. Et eksempel er funnet av en død hval med 25 kg plast i magen!

Plasten er svært langsomt nedbrytbar og når den løser seg opp til microbiter vil plankton i havet ta dette opp i seg. Fisken spiser plankton og i siste rekke er det vi mennesker som får dette i oss.

Vær med å ta et tak du også! Ta med deg gode venner, niste og termos.

HUSK: Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.

Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSeJanne Strand