Det overordnede målet for Høyre og Frp har vært å løfte Sortland opp og frem, mot ei fremtid full av muligheter.

Vi vil styrke og utvikle det som er Sortland kommunes viktigste oppgave nemlig at våre innbyggere har de beste skoler, barnehager, samt helse og omsorgstjenester. Vi vil forenkle saksbehandling og gjøre det lettere å disponere over egen eiendom og verdier. Vi vil se på nye løsninger og bruk av teknologi som kan gjøre hverdagen enklere.

Høyre og Frp har jobbet hardt i alle de månedene og årene som har gått siden vi fikk velgernes tillit i september 2011. Til høsten er det et nytt valg og jeg vil jevnlig i månedene fremover skrive i våre lokale medier om hva vi har gjort, og hva vi tenker å gjøre dersom vi får fornyet tillit til høsten. Jeg vil også kommentere innspill som kommer i løpet av valgkampen fra andre partier og kandidater.

I og med at Arbeiderpartiets ordførerkandidat og tidligere fylkesråd gjentatte ganger har bemerket at ordfører har vært for lite å se i Bodø eller på Fylkesting så vil jeg si noe om dette. Møtene i Nordland Fylkesting strekker seg over 3-4 dager annenhver måned. Flere ganger har disse møtene kollidert med viktige politiske møter og oppgaver i Sortland. Jeg har da ofte valgt å prioritere å være tilstede "hjemme" både for å følge opp driften av kommunen og være tilstede for Sortlands innbyggere. Jeg har sammen med andre ordførere fra regionen, møtt på Fylkesting i saker av regional karakter, for eksempel viktige samferdselssaker og flere ganger for Kleiva Landbruksskole.

Nettverksbygging og lobbyvirksomhet for å fremme viktige saker for Sortland og regionen bruker jeg mye tid på, og det er mange flere arenaer enn deltagelse på fylkestingsmøter i Bodø der denne jobben gjøres. Når det er sagt, er det alltid en utfordring å prioritere riktig bruk av tid og penger i kommunens tjeneste. Når jeg har måttet velge om det var viktigst for Sortland Kommune sine innbyggere å ha ordføreren i Bodø eller tilstede på Sortland, har valget som regel falt på Sortland.

Grete Ellingsen

Ordfører i Sortland