Statsminister Erna Solberg besøkte oljemessa i Stavanger i forrige uke.  Der snakket hun om norsk olje og gass med ord som reinest i verden, grønn, miljøvennlig. Uttalelsene hennes ble brukt som argument for å åpne nye felt for petroleumsproduksjon, deriblant Lofoten, Vesterålen og Senja.  Dette er et bevisst misbruk av ord for å grønnvaske oljenæringa og de reelle konsekvensene av fortsatt oljeproduksjon, og hun er ikke alene om å gjøre dette. Det er den nye strategien til oljeselskapene og deres allierte.  Argumentet om mange nye arbeidsplasser og lokale ringvirkninger er tonet ned.

Produksjon av olje og gass på norsk sokkel er IKKE rein, grønn eller miljøvennlig, den er forurensende og den bidrar til å øke klimaskadene og utgjør den største andelen av Norges totale utslipp.

Om selve produksjonen som skjer på norsk sokkel er mer eller mindre forurensende sammenlignet med andre oljeproduserende land er irrelevant fordi 95% av CO2 utslippene skjer når gass og olje brukes, og det skjer i andre land. Norge eksporterer nesten alt vi produserer av olje og gass, og en artikkel i The Economist (2009) konkluderte med: Norway exports the dirty stuff to the rest of the world. Og det er det vi gjør.

Åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja vil øke produksjonen av fossil energi.  Det vil igjen føre til økt globalt forbruk som så øker utslippene og bidrar til global oppvarming. Det er ikke reint, men forurensende, ikke miljøvennlig, men miljøskadelig, ikke grønt, men utsetter ei helt nødvendig omstilling til fornybar energi. Det er ikke mulig å oljefyre seg inn i ei grønn framtid.