Under overskriften «Fem EU-myter om finanstilsyn» har internasjonal direktør i Finans Norge, Ellen B. Arvidsson, et leserinnlegg i flere aviser. Som representant for finansnæringen snakker hun naturligvis for «sin syke mor» når hun prøver å bortforklare konsekvensene av å legge finanstilsynet under Brussel. Hun skriver bl.a.: «Løsningen som nå foreslås er ikke en omgåelse av Grunnlovens forbud mot å avgi suverenitet til organer Norge ikke er medlem av. Bindende vedtak skal ikke fattes av EU, men av EFTAs overvåkingsorgan (ESA, min anmerkning), et organ der Norge er medlem».

Det er nettopp dette som er kjernen i saken. Grunnlovens paragraf 115 sier at Norge bare kan avgi suverenitet til organisasjoner vi er medlem av. Og Norge er altså ikke medlem i EU. Det har to folkeavstemninger slått ettertrykkelig fast. EU-motstanden i det norske folk har heller aldri vært så høy som den er nå, med rundt 70 % mot medlemskap.

For å omgå både motstanden og Grunnloven, går regjeringa omveien via EFTAs overvåkingsorgan ESA, der vi er med. Men ESA er bare et sandpåstrøingsorgan. Jussprofessorene Halvard H. Fredriksen og Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen har vist hvordan regjeringas forslag er en juridisk konstruksjon som i realiteten betyr å legge finanstilsynet inn under EUs tilsynsorganer.

Det kreves tre fjerdedels flertall i Stortinget for at denne saken skal gå gjennom. Det har regjeringa sikret seg ved hjelp av Venstre og Arbeiderpartiet. EU-motstanderne i Ap er musestille, og har tydeligvis fått munnkurv. APs stortingsrepresentant, Irene Johansen, er saksbehandler og uttaler seg for partiet i denne saken. Hun er EU-tilhenger og til alt overmål nestleder i Europabevegelsen. Snakk om «bukken og havresekken»! KrF mener regjeringa presser gjennom en altfor dårlig forberedt sak, og vil ha den utsatt.

Nå har også LO kommet på banen. – Spørsmålet om hvorvidt Finanstilsynet skal kunne underlegges Brussel er altfor hastig behandlet av Stortinget, sier LO-leder Gerd Kristiansen. Overfor Klassekampen slår hun fast at LO nå presser på for å få saken utsatt.

Med tanke på at regjeringas forslag er den største suverenitetsavståelsen siden EØS-avtalen ble vedtatt, er tausheten i NRK og TV2 en skandale. Motstanden har først og fremst kommet til uttrykk på Facebook og i en del mindre aviser som Nationen, Klassekampen, Dagsavisen og nettavisa ABC Nyheter. 3. juni var det demonstrasjon foran Stortinget med appeller fra et bredt spekter av organisasjoner og partier uten at de store mediene brydde seg om å dekke det.

Stortinget skal stemme over forslaget 13. juni. Derfor haster det at flere komme på banen og krever utsettelse. Vi må også kreve at EU-motstanderne i AP og FrP stilles fritt hvis saken ikke utsettes.