Sortland kommune har i flere år arbeidet med planlegging av nytt sykehjem for målgruppen personer med sykdommen demens, inkludert nye lokaler for dagtilbud og hjemmetjenesten.

Eldrerådet og Råd for personer med nedsatt funksjonsevne har deltatt med representanter i plangruppen og fulgt prosessen. Rådsmedlemmene har flere ganger blitt skuffet over at det av diverse grunner, har blitt utsatt bygging. I følge fremdriftsplanen datert sept. 2017 skulle sykehjemmet være i drift i disse dager – 1/23.

·      Tilbudet til gruppen personer med alvorlig demens, kapasiteten for dagtilbud og vilkårene for hjemmetjenesten har i alle disse årene vært mangelfulle og ikke tilstrekkelig og er i dag uakseptable.

·      Rådene var svært godt fornøyd med å registrere at spaden var i jorda og at søknaden var sendt om økonomisk tilskudd til husbanken på midler som var lovet.

·      Skuffelsen var desto større da Rådene fikk melding om at tilskuddet ikke var til stede som forutsatt og at konsekvensen med stor sannsynlighet, at spaden tas opp av jorda og byggingen ikke kommer i gang i dette året heller.

Vi eldes også i Sortland, vi har store behov for helse-, omsorgs- og forebyggende tiltak I DAG.

Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse ber om at ansvarlige lokale politikere presser på sentrale politikere og forlanger at Husbanken bevilges økonomiske midler over revidert nasjonalbudsjett i juni slik at planlagt bygging av nytt sykehjem på Sortland kommer i gang – nå!