Vi trenger alle å få frisk luft, sand mellom tærne, jordbær i munnen, fotball og løvetannkrans i håret. Det er i hvert fall sånn mange av oss voksne husker sine egne barndomsminner fra sommerferien.

Barn og unge trenger gode sommerminner der de kan hente glede, trygghet og styrke. Det legger grunnlaget for oppstart av nytt skoleår til høsten. I en travel hverdag er det vanskelig å «skru» ned tempoet. Dette er tiden vi virkelig må få til å gjøre dette. Den perfekte sommerferien bør bestå av opplevelser, avslapning og felleskap. Det betyr for mange å gjøre så lite som mulig, så langsomt så mulig. Mange barn synes det er viktig og ikke minst fint å få tid sammen med de voksne.

…lykkelige somre i barndommen kan fungere som en vaksine mot trøbbel senere i livet, tror professor Espen Røysamb ved Universitetet i Oslo.

Når barn ikke opplever omsorgspersonene sine som forutsigbare og trygge, vil de bruke mye av oppmerksomheten sin på å lete etter trygghet. Barn som føler seg trygge kan i større grad bruke sin oppmerksomhet på å utforske omgivelsene og skaffe seg nye erfaringer. Dette er bra for utviklingen. Foreldres kjærlighet til barna legger det viktigste grunnlaget for trygghet i livene våre.

Klarer vi voksne rundt barn og unge å skape en blanding av trygghet og en god dose mestringsopplevelser, er mye av jobben gjort. Vi styrker våre barn til de utfordringene som måtte komme senere.

Lar du en sliten fireåring sitte på ditt fang eller om du gir en syvåring et glass saft etter en tapt fotballkamp, er begge måter å si: «Jeg er glad i deg».

Og til slutt, inkludèr andre unger i gata. Det kan gi dem en bedre sommerferie og en lettere oppstart av nytt skoleår.

God og trygg sommer til alle barn og unge.

Sommerhilsen fra mobbeombudet i Nordland