Se annonser og nettsteder for tidspunkt og hele programmet.

LO i Vesterålen, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt i samarbeid med LO-forbundet NNN, Nei til EU, AUF, Besteforeldrenes Klimaaksjon og Norsk Folkehjelp gjenåpner 1.MAI – arrangementet i Sortland etter covid-nedstenginga.

Vi følger opp med gjennomføring etter samme rammer som tidligere på Sortland med tog i gatene og møte i Samfunnssalen. Oppfordring om å delta er minst like sterk som tidligere. En synlig folkebevegelse lokal, nasjonalt og internasjonalt mot krig og militær makt og følgene av det, er avgjørende for framtida. I tillegg har vi også lokalt viktige forhold å ta tak i – fra klima- og miljø, til arbeidsforhold, boforhold og trafikk. Viktigheten med å markere solidaritet og stå sammen, er åpenbar. 1.MAI er av de aller viktigste muligheten for dette.

Den siste tidens hendelser med Russlands brutale overfall mot Ukraina, har rysta oss. Det viktigste tema blir derfor «Stopp krigen, Russland ut av Ukraina». Arbeiderbevegelsen har historiske tradisjon for å være blant de fremste for å forsvare nasjonenes sjølråderett og forhindre krig. Det vil bli et massiv markering både nasjonalt og internasjonalt mot Russlands forsøk på okkupasjon av et naboland. I den sammenheng viser arrangement solidaritet med alle som er på flukt og mot all rasisme.

Andre forhold som delvis er en følge av krigen, er mer fokus på sjølforsyning av mat. Vi krever at det satses sterkt på landbruket og at fisken skal bidra mer til lokal verdiskapning. Prisøkninger på for både næringsliv og familieøkonomi, fører til enda større ulikhet. Vi krever at barnehager, tannhelse og SFO blir gratis. Arrangementet markerer også mot privatisering av offentlig drift og for politisk kontroll med strømmen.

Det blir talere fra fagbevegelsen og de deltakende partiene. Nei til EU og AUF skal holde appeller. Tida er på nytt inne til å ta første 1.MAI i bruk for ei bedre framtid!