Rødt Sortland støtter de streikende lærerne i Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag. Sortland kommune har nettopp behandla en grundig rapport om kvaliteten i grunnskolene i Sortland. Her vises det blant annet til at for mange i skolen, også i vår kommune, ikke har lærerutdanning. De ambisjonene vi har for en god skole, krever at det nasjonalt blir flere med fullverdig lærerutdanning. Ei forutsetning for det er at de som er lærere i dag har forhold som gjør det attraktivt nok til å fortsette i yrket. Dernest at det er arbeidsforhold og lønn slik at unge ser det som interessant å starte utdanning til læreryrket.

Lærerne har hatt en lavere lønnsvekst enn flere andre ansatte i kommunene og fylkene. Dette skjer samtidig som lærermangelen er kritisk. Nasjonalt mangler nesten hver femte lærer i skolen lærerutdanning. Lærernes lange utdanning og brede kompetanse verdsettes så lavt at vi sliter med å rekruttere og beholde lærere.

I en tid hvor matvarepriser, strømpriser og bensinpriser og den generelle prisveksten i samfunnet stiger, er det viktig at arbeidstakernes lønninger ikke havner for langt bak, og da er streik et legitimt middel å benytte. Rødt tar sterk avstand til at det eventuelt blir vedtatt tvungen lønnsnemd som middel for å stoppe streiken. Kun nye forhandlinger med bedre tilbud fra arbeidsgiver er akseptabelt.

Streikekravet handler om høyere lønn, men dette er også en prinsipiell streik for skolens framtid og retning.

For sjette år på rad er lærerne i skolen blant lønnstapere.