I Norge har vi store og gunstige havområder. Vi har arbeidsfolk med verdensledende kompetanse innen offshore-teknologi. Og ikke minst har vi et godt samarbeid mellom stat og næringsliv, og erfaring med å sikre god sameksistens mellom fiskeri og andre næringer til havs. Derfor har vi alle forutsetninger for å lykkes med å gjøre Norge til en verdensledende havvindnasjon.

Allerede fire måneder etter vi overtok regjeringsmakten, lanserte Arbeiderpartiet og Senterpartiet tildeling av de første store områdene for utbygging av havvind. Vi varslet samtidig at vi ville gå i gang med å kartlegge flere egnede arealer. Nå har vi presentert neste milepæl: fram mot 2040 skal vi bygge ut 30 000 MW gjennom havvind i Norge. Dette er nesten like mye kraft som vi i dag produserer på land i Norge. Regjeringen foreslår også å bevilge 10 millioner til Havforskningsinstituttet for å sikre økt kunnskap om effekter på miljø og økosystemer og for å legge til rette for sameksistens med andre næringer.

Målet med utbyggingen er at vi skal sikre folk og bedrifter rikelig med rimelig kraft i årene som kommer. Skal vi få til det, er vi nødt til å satse i stor skala. Selv om 18 år kan virke som lenge, har vi hastverk. For etter åtte år med høyrestyre hadde vi høsten 2021 kun bygget ut to vindmøller i Norge! Arealet vi nå ønsker å tildele, tilsvarer kraft fra om lag 1500 vindmøller. Slik legger vi grunnlaget for arbeid og oppdrag for leverandørindustri langs hele kysten. Og vi gjør vi det vi har lovet: vi bygger en ny næring på skulderen av den vi har i dag.

Arbeiderpartiet har en lang historie med å forvalte våre felles ressurser til beste for fellesskapet og sikre arbeidsfolk og deres rettigheter. Det vil vi også gjøre når vi nå bygger ut et nytt norsk industrieventyr. Derfor gir vi allerede nå beskjed om at vi skal utrede grunnrente på havvind og at vi vil vektlegge norske lønns- og arbeidsvilkår når dette skal bygges ut. Og fellesskapet skal ha en sterk hånd på rattet.

Med vår nye ambisiøse havvindplan skal vi legge vi til rette for en storstilt utbygging av havvind i Norge. Slik vil vi sikre betydelig mer ren og rimelig kraft til folk og bedrifter i framtiden.