I en tid med usikkerhet i verdenshandelen og proteksjonistiske tendenser i land vi ønsker å se på som åpne, har behovet for å snakke opp EØS-avtalen aldri vært større.

Regjeringen viderefører det som alle tidligere regjeringer har vært tydelige på, nemlig å føre en aktiv europapolitikk. Det er ikke tvil om at EØS avtalen og de nærmere 70 andre avtalene vi har med EU, gir Norge store fordeler. EØS-avtalen er viktig for norske arbeidsplasser og ikke minst for velferdsstatens fremtid. Norge er et lite land med 5 millioner innbyggere men EØS-avtalen gir norske bedrifter tilgang til et marked med 500 millioner mennesker. Mesteparten av alt som eksporteres fra Norge går til EU.

Når enkelte krefter tar til orde for enten å skrote, bytte ut eller reforhandle avtalen, så er det grunn til å ta dette på ramme alvor. Når handelsbarrierer bygges opp eller EU-medlemskap skrotes, så øker spenningene, konfliktnivået og utryggheten både i verden og for norsk arbeidsliv og økonomi. EØS-avtalen er en forutsetning for arbeidsplasser og verdiskaping i alle lokalsamfunn rundt om i Norge. Og den er en forutsetning for eksport og handel med det europeiske fellesskap. Eksempelvis eksporterte nordlandsbedriftene for 27,4 milliarder i 2017, og det meste av dette til EU. Skulle vi spist all laks vi eksporterer selv, måtte hver og en av oss ha spist ¾ kg laks – hver dag!

Det er kanskje vanskelig å tenke seg hvilke konsekvenser brexit har for en frisør i Bergen eller en snekkerbedrift på Østre Toten. Mest sannsynlig er det få, men den veksten som har gjort det mulig å bygge hus, klippe hår, kjøpe, selge, eksportere eller innovere – ja, den har kommet som følge av handel og samarbeid med europeiske naboland og er en direkte konsekvens av EØS-avtalen.

Å så tvil om EØS-avtalen er å gamble, eller rettere sagt å kødde med det som er og skal være en etablert politisk enighet. Handel og samarbeid er bra, fordi det skaper fred og vekst i verden, og det skaper jobber og velstand her hjemme.

Proteksjonisme og isolasjon må slås ned, og EØS-avtalen, handel og verdiskaping må snakkes opp. Kødder en med EØS-avtalen kan en faktisk bidra til å svekke norske distriktsarbeidsplasser.