«Våre representanter skal alltid følge resultatet av en folkeavstemning.»

Dette kan vi lese på side 6 i FrPs prinsipprogram for 2013-2017.

Hvor mye dette prinsippet er verdt, har vi fått dokumentert etter hvert som regjeringas kommunereform har møtt kvist i en serie med folkeavstemninger. Fra å være partiet som alltid skulle følge resultatet av en folkeavstemning, er FrP blitt fremste talsmann for å blåse resultatene en langt marsj. For nå er det tvang som gjelder.

«Fremskrittspartiet mener fylkesmannsembetets rolle i dagens forvaltningssystem bør gjennomgås med tanke på avvikling.»

Dette kan vi også lese i FrPs program. Nå har plutselig partipipa fått en anna lyd. For nå setter FrP sin lit til at nettopp fylkesmennene skal overstyre folkeavstemningsresultat og kommunestyrevedtak for å få gjennomført kommunesammenslåing.

Med et slikt sprik mellom lære og liv, er det kanskje ikke så rart om forakten for sentrale politikere auker.