Indeksen viser at det går godt i Nordland. Fiskeri og sjømat leverer best resultat, og vi kan være glade for at vi ikke er mer oljeavhengige.

Den største utfordringa er å omstille industrien i mer miljøvennlig retning. Han viser til at markedene våre i større og større grad kommer til å stille krav om miljøvennlig produksjon.

Det er bare gjennom en stadig økende bruk av teknologi, automatisering, roboter og IT at næringslivet i Nordland kan fortsette veksten. Det er slik vi kan skape interessante arbeidsplasser og god avkastning.

Les også: Nå har Vesterålen passert Lofoten

Å satse på olje blir ei avsporing i et slikt perspektiv. Det er bare kompetanse som kan bære oss framover. Jeg vil bruke anledninga til å utfordre Universitetet i Tromsø. Etter sammenslåinga med Narvik er det avgjørende at teknologimiljøet er til stede for industrien på Helgeland og blir en viktig medspiller for å utvikle sjømatindustrien.

Sjømatmeldinga viser at vi må satse på sjømatindustrien. Vi ser at Vesterålen har stor vekstkraft. Det kan vi utvikle videre ved å i ennå større grad samkjøre produksjon fra laksenæringa og kvitfisknæringa. I dag er det vanskelig å produsere laks og torsk i samme anlegg på grunn av hygienekrav.

Dersom vi skal få utnytta kapitalen og kompetansen til arbeiderene i sjømatindustrien må vi løse de teknologiske og hygieniske utfordringene med samproduksjon.

Marius Meisfjord Jøsevold, gruppeleder SV