Det pågår en grusom og umenneskelig krig i Europa som har sendt millioner av mennesker på flukt. I kjølvannet av dette har vi også ei pågående krise i energimarkedet. Dette er selvsagt krevende for sittende regjering, men krisen må håndteres.

Diesel- og bensinprisene har skutt i været, og var flere steder i landet oppe i 26-27 kroner per liter i går. Dette er 7 kroner mer per liter enn Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad var ute før valget og omtalte som ei smertegrense.

Store deler av prisen på drivstoff består i dag av avgiftene veibruksavgift, moms og CO2-avgift. Dette er alle avgifter som regjeringen styrer.

Oljekrisen som har oppstått i kjølvannet av krigen medfører paradoksalt nok store ekstrainntekter for staten Norge. Det staten hadde regnet med å få inn av olje- og gassinntekter i år, ligger an til å bli mangedoblet på grunn av de veldig høye olje- og gassprisene. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) beskriver til TV2 (9. mars) dagens drivstoffpriser som «enormt høye», og at man i første omgang får håpe situasjonen roer seg og at markedene normaliserer seg, slik at man kommer tilbake til et normalt prisleie. På spørsmål om det kan være aktuelt å sette ned avgiftene på drivstoff svarer finansministeren at vi må se hva som skjer, og håpe at det roer seg ned.

Her var det mye håp og lite handling, og det kan vi ikke slå oss til ro med.

Sittende regjering og finansministeren må sørge for at hjulene går rundt i AS Norge, og det krever aktive grep i forhold til de usedvanlig høye drivstoffprisene vi nå ser.

Frakt av varer og tjenester til Nord Norge og distriktene øker nå kraftig i pris, konkurranseevnen svekkes og prisen på varer går opp. Om man ikke reduserer drivstoffavgiftene vil man etter hvert få en vond spiral. Norge har de høyeste drivstoffprisene i Europa for øyeblikket og de er det ingen grunn til at man skal opprettholde.

Finansminister Vedum får nå saldert budsjettet kraftig med økte, uforventede oljeinntekter, og det skulle bare mangle at ikke avgiftene med dette settes ned – helt i tråd med uttalelsene fra parlamentarisk leder Marit Arnstad før valget. Da var det uaktuelt for Senterpartiet å sitte i en regjering som økte bensinprisen til 20,- kroner. Det håper vi det fremdeles er.