Som mange andre foreldre står jeg «med ræva i været» og hjelper med å vaske ut av kollektiv og leieleiligheter om dagen. Mens vaskekluten går i en forrykende fart, har man god tid til å la tankene flyte. For det er som noen sa: et er ikke når man sitter ned i en sofa, man tenker over meningen med livet – det er når man har hånden i vaskebøtten.

Så i flytteprosesser så går jo tankene mine til eiendomsmarkedet, utleiemarkedet og unges mulighet til å komme seg inn på eiendomsmarkedet.

Det er en menneskerett å ha et trygt og godt sted å bo. Bolig skal være noe å bo i, ikke noe å spekulere i. Boligmarkedet er i dag først og fremst markedsregulert med få sosiale reguleringer. Kombinert med gunstige skattefordeler har bolig og eiendom blitt et viktig investerings- og spekulasjonsobjekt. Samtidig har økte boligpriser gjort at mange ikke har råd til egen bolig, mens andre har tatt opp boliglån som gjør privatøkonomien sårbar for endringer.

SV ønsker en sterk sosial boligpolitikk og tiltak som kan stoppe boligspekulasjon. SV skal gå i front for en langsiktig politikk for opprettelsen av en tredje ikke-kommersiell boligsektor, med boliger utenom de som selges på det ordinære markedet. Dette kan gjøres gjennom å opprette ordninger for ikke-kommersielle boligbyggelag og sørge for at kommuner tar en aktiv rolle i boligmarkedet.

For å få slutt på for høye leiepriser i byene er det behov for å innføre en makspris på husleie, og skape tryggere forhold for de som leier. For igjen som mor, så ser jeg at du som leietaker har få rettigheter. Alt fra at du selv er ansvarlig for å finne noen som kan ta over rommet ditt i et kollektivt til at bruksslitasje på leiligheter trekkes fra depositum. Utleier løper i mange tilfelle ikke noe risiko, men sitter på en utømmelig pengemaskin.

Alle trenger et hjem. I løpet av de siste årene har boligprisene steget kraftig og muligheten til å skaffe seg et trygt hjem er umulig for mange. Samtidig er det stadig flere som kjøper flere boliger uten at de skal bo i dem selv, men for å spekulere i prisvekst.  SV mener at en bolig først og fremst skal være et hjem, og ikke et spekulasjonsobjekt.

Vår målsetting er at så mange som mulig skal ha mulighet til å kjøpe sin egen bolig om de ønsker det, og ellers bo i en trygg bolig. Vi kan ikke ha det slik at foreldrebanken avgjør om den oppvoksende generasjon får en trygg bolig der voksenlivet kan begynne.