En håndsrekning til lovbrytere

I et halvt århundre har det vært forbudt å bygge i strekningen 100 meter fra sjøen her til lands. Dette er viktig for å bevare kystnatur og sikre at vanlige folk har adgang til kyst og strand.

Derfor er det viktig at myndighetene straffeforfølger folk som har bygget ulovlig. I dag har kommunene plikt til å følge opp slike saker.

Men nå vil Høyre utrede en lovendring som går ut på at gamle saker skal kunne slås strek over. De åpner for å begrense eller fjerne kommunens plikt til å straffeforfølge eiendommer med ulovlige bygg i strandsonen. Høyre ønsker altså et slags amnesti for dem som har tatt seg til rette bak fellesskapets rygg.

Et økende problem

Timingen kunne ikke vært dårligere. En fersk trusselvurdering fra Politiet advarer om at stadig flere bryter loven på denne måten, for eksempel ved å sette opp svære private kaier, brygger eller hytter uten å søke om lov.

Høyres forslag sender derfor et farlig signal, et som minner om det gamle ordtaket: «Det er bedre å be om tilgivelse enn å spørre om tillatelse.»

Million-fortjeneste til kriminelle

Regjeringen har åpnet for at man skal kunne skille mellom ulike deler av kyststripa i landet vårt. Det finnes steder der det er tynt med folk men tykt med strandsone. Om kommunen da ønsker å tolke lovverket litt annerledes, kan det være rettferdig.

Men det er noe helt annet å åpne for at utbyggere i enhver kommune, pressområder inkludert, skal belønnes for å bryte loven.

Eiendomsprisene enkelte steder langs sjøen slår stadig nye rekorder. Får Høyre det som de vil, kan det dermed ende med fortjenester på mange titalls millioner til lovbrytere. Som oftest vil amnestiet gå til dem som har mest fra før.

Riking-amnesti

I praksis er Høyres forslag derfor usosialt. Eiere og byggherrer i strandsonen er ofte pengesterke folk som kan ta seg råd til å sette advokater i sving mot myndighetene.

Spør man derimot det brede lag av nordmenn, som en Ipsos-undersøkelse gjorde i 2020, er bildet tydelig. Kun syv prosent av de spurte oppga at de ønsket å åpne for mer utbygging i strandsonen.

Forslaget om riking-amnesti i strandsonen er dårlig Høyre-politikk. Kysten eier vi i fellesskap. De som raserer den bak ryggen vår, fortjener ingen utstrakt hånd.