Korte avstander, nærhet og dommere med bred erfaring er et gode for barn og folk flest. Derfor åpner nå Senterpartiet og Arbeiderpartiet for å gjeninnføre selvstendige, uavhengige tingretter i hele Norge.

Høyrerepresentant Ingunn Foss har lagt ut på en sentraliseringsivrig skriftlig norgesturne med halvsannheter om domstoler, barn og rettsikkerhet.

I sitt innlegg hevder hun at barnets beste tilsier at vi må ha en sentralisert domstolstruktur i Norge, det er en logikk det er vanskelig å følge. For Høyre virker stadig å glemme at det også bor barn andre steder enn i Oslo og Bergen i landet vårt. Det at barn skal slippe å bruke en hel dag eller to på å reise til og fra rettssaker i det som ofte er vanskelige perioder i livet, er et gode ikke en trussel mot barns rettssikkerhet.

I mindre domstoler har barnesaker, akkurat som i større domstoler, lenge utgjort en stor del av sakene som behandles. Det betyr at grad av erfaring ikke er et argument for å sentralisere domstolene.

Tidligere har det vært bred politisk enighet om at norske dommere skal være generalister. Altså at alle dommere skal kunne behandle alle saker som kommer inn, uavhengig av fagfelt eller størrelse. Domstoler med generalistdommere er også den klare anbefalingen fra CCEJ (Consultative Council of European Judges) som har i oppgave å gi råd om dommeres uavhengighet. I følge CCEJ er generalistdommere med brede ansvarsområder klart å foretrekke framfor dommere med avgrensede oppgaver.

Derfor er det bekymringsverdig at flere av de nye sentraliserte tingrettene allerede har begynt å bevege seg vekk fra generalistprinsippet. I Søndre Østfold tingrett har domstolleder fratatt en rekke dommere oppgaver knyttet til rettsmekling, entreprisesaker og store kommersielle saker. Dommerne protesterer mot uthulingen av et viktig rettssikkerhetsprinsipp, men til ingen nytte, sentraliseringskreftene i den nye strukturen er sterke.

Den sentraliserte strukturen Høyre, FrP, Venstre og KrF innførte er dermed en trussel mot generalistprinsippet, og derfor også en trussel mot rettsikkerheten i Norge på sikt. For å sikre rettsikkerheten bør Høyre derfor heller støtte regjeringens arbeid for å sikre selvstendige domstoler i hele landet framfor å fortsette å ri sentraliseringshesten videre.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener generalistperspektivet er avgjørende for norske domstolers framtid. Vi er opptatt av at alle skal ha likeverdige tjenester, uansett hvor i Norge du bor. Dermed er det et viktig og riktig grep å gi kommuner, tingretter, ansatte og andre muligheten til å komme med innspill og ønske seg domstolene sine tilbake. En domstolstruktur med selvstendige og faglig sterke tingretter er i seg selv viktig for folks rettssikkerhet.

Regjeringen er opptatt av å sikre generalistprinsippet og å sørge for kort reisevei til domstolen for barn i hele landet. Høyre synes mer opptatt av å spre usikkerhet om norske dommeres kompetanse og tilliten til små og mellomstore domstoler i distriktene. Lokalkunnskap og nærhet gir trygghet.  Derfor er det å gjenopprette selvstendige, uavhengige tingretter et viktig prosjekt når vi skal sikre rettsikkerhet for de mest sårbare av oss.