Mandag måtte bonden som er tiltalt for å ha sultet 92 okser, kyr og kalver til døde møte i retten, tiltalt for grove brudd på dyrevelferdsloven.

Aktor gikk inn for halvannet års fengsel – men NOAH – for dyrs rettigheter mener straffen bør bli enda strengere.

I fjor fant Mattilsynet 92 døde storfe etter en inspeksjon hos bonden, som har tilstått at han sluttet å gi dyrene mat og vann. Saken beskrives som en av de største dyretragediene i norsk historie.

I rettssaken mandag, gikk aktor inn for halvannet års ubetinget fengsel, aktivitetsforbud med en minste prøvetid på ti år, samt 63.000 kroner i bot i omkostninger til Mattilsynet. Bondens forsvarer mener denne straffen er alt for streng, mens NOAH mener den er for mild.

Brudd på dyrevelferdsloven har en strafferamme på inntil tre års fengselsstraff, og denne bonden er tiltalt for svært grove brudd på denne loven.

Hvis gjerningspersonen bak saken som blir omtalt som en av norgeshistoriens største dyretragedier ikke får strengere straff enn halvparten av det som er mulig, hvilke type saker er det da rettsvesenet venter på som skal resultere i strengeste straff.

NOAH har lenge tatt til ordet for strengere straffer for dyremishandling, som en del av deres arbeid for økt rettsvern for dyr.

NOAH jobber for å styrke dyrs rettsvern, og strengere straffer for dyremishandling er en viktig del av dette arbeidet. Når ikke engang den eksisterende strafferammen på tre år – som vi mener er for lav – har blitt tatt i bruk, er dette et dårlig signal overfor samfunnet.

Nå som politiet endelig begynner å ta dyremishandling mer på alvor er det viktig at også rettsvesenet henger med, og innser at strengere straffer for ulovlig dyremishandling er nødvendig for å vise at brudd på dyrevelferdsloven tas på alvor.

Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH