Til Nærings - og fiskeridepartementet

Spørsmål om departementets deltakelse på årsmøte.

Bladet Kyst og Fjord skriver 17. februar at 15 funksjonærer fra Nærings- og fiskeridepartementet nylig har deltatt på årsmøtet til Fiskebåt.

«Årsmøtet i Fiskebåt får en oppslutning Norges Fiskarlag bare kan drømme om», sitat fra Kyst og Fjord.

Fiskebåt er som kjent et av i alt ni medlemslag, under Norges Fiskarlag.

Stortinget har i disse dager Sjømatmeldingen ute på høring. Mange av tilbakemeldingene så langt, synliggjør en åpenbar interessekonflikt mellom trålerflåte og kystflåte. Også MDG Nordland leser innholdet i Sjømatmeldingen slik.

Med bakgrunn i dette, reagerer MDG Nordland på det som fremkommer i Kyst og Fjord sin artikkel fra Fiskebåt sitt årsmøte. MDG Nordland ønsker derfor departementets svar på følgende fem spørsmål:

  1. Når departementet ifølge Kyst og Fjord deltar med 15 personer, på et av Norges Fiskerlag sine medlemslag, ønsker MDG Nordland å vite hvor mange personer fra departementet som deltok på Norges Fiskarlag sitt årsmøte i år, og i 2015?

  2. Hvor mange fra departementet deltok på årsmøtene til de andre åtte medlemslagene i år?

  3. Et årsmøte har en formell/faglig del, og ofte en sosial del etter at den formelle delen er avsluttet. Har noen av de 15 som deltok på årsmøtet i Fiskebåt i år, også deltatt på en sosial del/middag betalt av Fiskebåt som en del av årsmøte?

  4. Hvordan vurderer Nærings – og fiskeridepartementet signaleffekten ut til resten av fiskerinæringens aktører, når 15 departementsansatte deltar på et årsmøte i et av Norges Fiskarlag sitt medlemslag, og sånn sett favoriserer ett av ni medlemslag?

  5. Hvor viktig er det for Nærings- og fiskeridepartementet å fremstå som upartisk og uhildet, og hvordan mener i så fall departementets selv at dette kommer til uttrykk i praksis?

Miljøpartiet De Grønne Nordland