Selvfølgelig er vi klar over at det ikke er slik man

driver forhandlinger, men sammenligningen

er likevel betimelig ettersom vi i det siste har registrert

et enormt engasjement på Facebook hvor man

utfordrer hverandre til å hoppe i havet med relativt

beskjedne konsekvenser.

Den 2.april i år kunne vi lese på utdanningsnytt.no

at Per Kristian Sundnes bagatelliserte

effekten av aktiviteten på Facebookgruppa

«Arbeidstidsforhandlinger.»

Han ordla seg noe arrogant, slik; «– Ikke

så mye som de tror. Uten å vite akkurat

hva de tror, så virker det som om at de tror det har mer

effekt enn hva det har.»

28 000 medlemmer av gruppen «Arbeidstidsforhandlinger»

kan ikke ta feil. Sosiale medier som Facebook engasjerermange. Hvor mange som har

hoppet i havet er uvisst, men aksjonen

har åpenbart fått så stor oppmerksomhet, at man innservirkningen et facebookengasjement kan ha.

Skolenes Landsforbund Nordland undervurderer ikke

sosiale medias effekt, hverken i form av

engasjement, rekkevidde eller styrke. Det bør heller

ikke KS og Per Kristian Sundnes gjøre. Slik

de har ført forhandlinger fram til nå, er vår følelse sliksom overskriften tilsier.

Skolenes Landsforbund Nordland krever at KS, ved

forhandlingslederen Per Kristian Sundnes,

begynner å lytte, ta til seg og rette seg etter

det engasjementet som vises, blant

annet gjennom denne Facebookgruppa.

Disse 28 000 medlemmene utgjør bare det som i metaforisk

forstand er «toppen av isfjellet.»

Skolenes Landsforbund Nordland

Representantskapsmøtet 2014