– Vi synes Inger Hope burde ha bekymret seg mer for dette mens hun var varaordfører

foto