Man må slutte å se på folk i oppdrettsnæringen som kriminelle fordi de tjener penger. Vi må heller heie dem fram og legge forholdene til rette for dem.

Freiberg valgte å stoppe opp og sette seg inn i bedriften Edelfarm som for tiden driver godt i en såkalt «Grønn fjord».

Solgte laksefor

Jeg har fått med meg at her er det verken lus eller rømming. Folk som driver under slike forhold, bør belønnes, sier Freiberg som har to år bak seg som statssekretær i olje- og energidepartementet. Oppdrett har jeg tidligere stiftet bekjentskap med gjennom min jobb som selger for Skretting (forprodusent) og som ordfører i Hadsel gjennom åtte år.

Jeg legger ikke skjul på at jeg er en næringsvennlig og ikke minst oppdrettsvennlig stortingskandidat.

Verdiskaping

Jeg er opptatt av å legge til rette for at Nordland kan ta ut sitt potensial innenfor tradisjonelt fiske og havbruk. I tillegg vil petroleumspolitikk være en viktig sak for Nordland i tiden som kommer. Vi må sørge for at vi ikke vernes i hjel, fordi det stopper verdiskapingen i fylket vårt. Jeg brenner litt ekstra for næringslivet, fordi det er gjennom trygge, attraktive og lønnsomme arbeidsplasser vi skaper det gode liv og sikrer vår felles velferd.

Ringvirkninger

Roger Øksheim og datteren Alice kunne fortelle meg om store ringvirkninger for lokalsamfunnet. Handel og serivetjenester kjøpes lokalt. I tillegg er oppdrettspenger brukt på investeringer for å skaffe flere boliger på Rognan. Det er også investert i hotell og lekebutikk. Ting et lokalsamfunn trenger og som er resultat av lokalt eierskap.

Vi har et godt forhold til fiskeriministeren som lovet nye konsesjoner for oppdretterne i Skjerstadfjorden, men framdriften etterlyser jeg, sa Øksheim.

jeg på min side lovet å ta med meg signalene til fiskeridepartementet og påvirke med min egen politikk dersom jeg blir valgt inn på Stortinget.