Men det gjorde Nasjonalforeningen for folkehelsen forrige uke, med en demensforskningspris og en hjerteforskningspris.

Hvorfor gjorde vi det? Jo, fordi vi ønsker vise at forskning nytter og at det er mange som får bedre helse takket være innsatsen som gjøres.

Og forskerne gjør ikke jobben alene. Siden slutten av 1950-tallet har Nasjonalforeningen for folkehelsen samlet inn midler til forskning. Aller størst har dette vist seg de to gangene vi har hatt NRKs TV-aksjon, i 1987 og i 2013.

Men det viktigste grunnlaget er alle gavene på 100 og 200 kroner som vi mottar. Hjertelig takk! Vi takker giverne og medlemmene, og har også ønsket å gjøre stas på forskerne som bruker de innsamlede midlene til å legge grunnlaget for bedre helse for oss alle. Det var på vegne av alle våre givere og medlemmer over hele landet at vi forrige uke delte ut forskningsprisene til professorene Kenneth Dickstein og Dag Årsland.

Samarbeidet mellom frivillige og forskere har lange tradisjoner i Nasjonalforeningen for folkehelsen, helt tilbake til organisasjonen ble grunnlagt i 1910, for å bekjempe tuberkulosen.

I dag gjør våre demensforeninger og helselag en innsats lokalt, for å fremme god helse og forebygge sykdom, samtidig som vi hele tiden jobber for å styrke kunnskapen om årsaker og bedre behandling. Det er mange priser verd!

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen