Når vi ser på Norge/Forsvaret, NATO og USA sin kraftige oppbyggingen på Andøya så bør vel Akuttilbudet og Beredskapen økes betydelig, på Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes.

I tillegg kommer Andøya Flyplass sin mulige Rolle/beredskap som Nød- og Alternativ base for sivile og militære som Flyr/opererer over Nord-Norge/Nordområdene, og denne «Rollen» til Andøya bør det stå noe om i kommende LTP (11.juni).

Det er også en kraftig øking av Helårsturismen til Vesterålen, og dette er også mennesker som må bruke Nordlandssykehuset Vesterålen ved behov.