Dette er Svein-Arnt Eriksen svar til Carstein Lier.

Som svar på mitt leserbrev framstiller Carstein Lier datasenteret som det store offeret i saken. Det er en meget rørende historie. Han fremmer som vanlig generelle og tøvete påstander om prøvedrift og midlertidighet, men de som bærer kostnadene for dette er alle naboene. Han tillegger meg også meninger jeg ikke har gitt uttrykk for.

Faktum som ikke kan tøyes bort er:

Kryptofabriken startet opp med sine fæle kontainere utendørs ved Byggern Stokmarknes i juni. Det førte umiddelbart til enorm støy i et ellers så fredelig bomiljø. Hva slags moral har folk som gjøre dette? Støyen finnes det utallige vitneobservasjoner på, mye er offentliggjort på Facbook. Dette visste driverne ville skje, alt annet er pølsevev. Kryptovault har forsøkt samme strategi andre steder, med samme problematikk. I halvannet år kjempet naboer både på Hønefoss og i Vaksdal mot selskapet før det endelig ble levelig for noen, men ikke for alle nært ved anleggene. Dette vet Lier: Likevel dro de i gang støymaskinen uten skrupler.

Lier viser til en støymåling som visstnok skal vise verdier under nasjonale grenser. Jeg bestrider ikke at denne målinga kan gi et korrekt bilde av situasjonen, den ene dagen. Mitt poeng er at i de 100 andre dagene som har gått er det ikke tilsvarende støymålinger. Det tragiske er at kommunelege og administrativ ledelse legger denne ene målingen til grunn. Men hva med de 100 andre dagene? Og dette skal kunne pågå døgnet rundt året rundt, helger, netter, 17. mai, julaften og påskemorgen.

Folk i området har gjort sine egne målinger, riktignok med mobiltelefon. Et utdrag viser:

Støymålinger ved de nærmeste husene:

  • 25. august k. 1940. Max 67,7 desibel

  • 15. september k. 1904: Max 67,4 desibel

Støymålinger fra Krokveien, Søndre, ca 390 meter i luftlinje fra kryptopfabrikken:

  • 3. juli kl. 22.05: 67 desibel

  • 14. august kl. 20: Max 59 desibel

  • 14. august kl. 21.49: Max 58 desibel

  • 19. august kl. 09.40: Max 70 desibel

Poenget her er: Opplevd støy varierer over døgnet og dato. Private målinger viser verdier langt over nasjonale standarder. Dette er et ubestridelig faktum. Det kan innvendes at dette ikke er vitenskapelige målinger, men de viser variasjon, fra lave til meget høye verdier. Det tragiske er som nevnt: Hadsels administrative ledelse og kommunelege baserer sin vurdering på denne ene målingen fra eierne, bukken og havresekken. Men flere politikere har vært med på befaring rundt anlegget, og de er hoderystende til den støyplagen naboer er påført av datasenter/Kryptofabrikken. Kommunelegen konkluderer heldigvis med at det på sikt bør settes lokale støygrense runder de nasjonale av helsemessige grunner.

For det tredje: Jeg leser Plan og bygningsloven (PBL) slik at når tiltaket er satt i drift, er det drift. Det står ikke noe om prøvedrift i loven, så vidt jeg har vært i stand til å registrere. Og: Tiltaket kan ikke settes i gang uten at det er gitt midlertidig brukstillatelse. Den foreligger ikke.

Alt snakket om midlertidighet og prøvedrift osv er en ren avsporing av det jeg ikke nøler med å kalle en kynisk virksomhet fra dag en, og et enormt sløseri av energi. (tilsvarende ca 4000 boliger Hadsel) I følge Plb skal det ikke tillates drift dersom det fører til vesentlige ulemper for omgivelsene. Det kan ikke være tvil om at så er tilfelle. Folk må lukke vinduer, flytte soverom i kjellerne, og de går rundt med mobiltelfoner i et fortvilt forsøk på å dokumentere faenskapet. Livet deres er snudd på hodet. Et fredelig bomiljø er forvandlet til et støyhelvete.

Til slutt: Det overrasker meg ikke at Lier er fornøyd med saksbehandlinga i kommunen. Det er jo åpenbart for alle hvorfor. Endelig: Virksomheten skulle aldri fått lov å starte opp. Rammetillatelsen bygger på en tvilsom tolking av arealplanens formuleringer om lett industri. Hvem vil i dag med troverdighet kunne påstå at kraftintensiv/tung industri med den støyproblematikken er å anse for lett industri? Og at den hører hjemme i et område med boliger og vanlige forretninger?

Nei Lier: Kryptofabrikken er ikke kommet for å bli.

Les Carsten Liers svar på Eriksens innlegg her.