Samskap og Andøy næringsforening inviterte til sitt femte arena-arrangement, Arena Teknologi og kompetanse, den 19. april der det var fokus på hvordan utdanning innen teknologi kan bidra til utvikling og vekst i Andøy. Der Stein-Inge Andreassen i Andøy Næringsforening ba publikum om å framsnakke alle positive muligheter i kommunen vår, men for å fremme vekst må vi også snakke om det som er mindre bra for å kunne finne tiltak og muligheter for å gjøre kommunen vår attraktiv å bo i og som skaper bolyst.

I Nordland har vi svært mange hybelboere blant elever i videregående skole. Vi bor i et fylke hvor det er store avstander som gjør at mange må flytte hjemmefra når de er i 16-årsalderen for å ta videregående utdanning. I opplæringsloven står det at fylkeskommunen er ansvarlig for å hjelpe med å skaffe boliger til elever som ikke kan benytte seg av daglig reise til og fra skolen, og om nødvendig skal fylkeskommunen bygge elevhjem.

Elevtallet i videregående opplæring går ned - også i Andøy. Rektor ved Andøy videregående skole, Frode Stave, fortalte i sin presentasjon på Arena Teknologi og kompetanse at skolen har plass til 170 elever, men har nå 110 elever. Dette er ikke en vekst i positiv retning og lar seg ikke framsnakkes i den retningen som rådmannen la frem: “Vi skal gjøre Andøy til Norges mest attraktive plass å bo”.

I tillegg til helse- og oppvekstfag, elektro og datateknologi, og studiespesialisering, har Andøy videregående landslinjen romteknologi og er eneste skole i fylket som tilbyr dronefaget. Det betyr at ungdommer fra hele landet kommer til Andøy for å gå på skole her, i tillegg til elever fra Nordland.

Uten et godt nok boligtilbud, vil noen elever være avhengige av å jobbe ved siden av skolen for å ha råd til å bo og leve. Andre velger kanskje å ta opp studielån for å ha råd til å fullføre videregående opplæring. I arbeidsmarkedet har det nesten blitt et grunnleggende krav at man bør ha fullført videregående skole for å få jobb. Er det sånn vi vil ha det for ungdommene - at det i praksis er foreldrenes lommebok som legger grunnlaget for mulighetene de skal ha resten av livet?

I likhet med Nordland SV, mener vi at det å bygge elevboliger i Andøy er et viktig tiltak for å redusere sosial ulikhet. Vi mener at videregåendeelever skal få lov til å fokusere på skolegangen, og ikke være avhengig av deltidsjobb eller være bekymret over om de får betalt neste husleie eller om de har råd til middag.

Med elevhjem kan fylket også bidra til å skape trygghet i elevenes hverdag. Det er ikke alle som er klare for å bo alene når de er 16 år gamle. Vi mener at et elevhjem hvor det er ansatt trygge voksenpersoner vil bidra til tryggere rammer for ungdommene og det vil være betryggende for foreldrene som er hjemme i en annen kommune. Dette kan også bidra til å redusere at elever dropper ut av skolen.

Vi mener at for å skape bolyst, ha noe å framsnakke og for at Andøy skal bli en bedre kommune å bo i, må vi satse på ungdommen og tilrettelegge for at de skal fullføre videregående utdanning. Når vi bor som vi bor, i et langstrakt fylke, er det nødvendig at det offentlige bygger elevhjem i Andøy som et tiltak for å oppnå dette.