Dette svarer Kryptovault:

Dette leserinnlegget fremsetter en rekke udokumenterte påstander og det bærer preg av en forutinntatt negativ holdning. Noen av påstandene er faktuelt og beviselig feil, andre fremstår i beste fall som løse. Ironisk nok er det også lagt inn en kommentar om at klagen fra Handelsbygg  har en «lemfeldig omgang med fakta».

Blant påstandene som enkelt lar seg tilbakevise har man følgende:

  • Støynivået stiger ikke om natten.

  • Naboene har ikke vært plaget av støy fra datasenteret i Hønefoss på flere år.

  • Helsemyndighetene i Hønefoss har ikke satt et krav om maksgrense på 30 desibel om natten.

Påstanden om at noen av naboene i Stokmarknes har flyttet soverommet ned til kjelleren på grunn av støy fra anlegget til Handelsbygg og Kryptovault siden juni er nytt for oss. Dersom det er tilfelle er det svært overraskende, all den tid vi jevnlig har utført egne kontrollmålinger i nærheten av disse naboene siden oppstart uten å kunne påvise noen særlig støy (og langt under grenseverdi), samt at naboene ikke har kommunisert til oss på noe tidspunkt at de er plaget. Ettersom det ligger i sakens natur at ikke alle påstander enkelt kan bevises eller etterprøves må man vurdere dem etter et troverdighetsperspektiv. I jusens verden har man et prinsipp ofte omtalt som «Falsus in uno, falsus in omnibus». Det betyr at når man har fremført en rekke beviselig feilaktige påstander så har man en troverdighetsutfordring. Når det gjelder industriell støy har man definerte grenseverdier som gjelder for dag, kveld og natt. Handelsbygg og Kryptovault opererer godt under disse grenseverdiene. Selskapene står midt i en byggeprosess, prosjektet er langt fra ferdigstilt, men vi gjør det vi kan for å redusere støyen så mye som mulig. Målet er som før; at naboene ikke skal kunne høre oss fra soveromsvinduene sine.

Handelsbygg svarer følgende:

Handelsbygg vil forelegge støymålinger for kommunen som kravet i rammetillatelsen stiller.

Kryptovault har gjennomført interne støymålinger som viser at anlegget er godt innenfor gjeldende krav pt.

Hadsel kommune har gjort en særs grundig evaluering av vårt tiltak med henvendelse til to departement og hyret inn advokat med spisskompetanse på området i forbindelse med behandling av søknad om rammetillatelse.

For øvrig vises det til Kryptovaults utfyllende svar.

Støymålingene som skal gjennomføres og overleveres til kommunen vil utføres av et eksternt konsulentfirma og vil være klare innen slutten av august.

Vi er ikke tidligere gjort kjent med støyplagene til naboene til eiendommen, og ønsker dialog med disse. Vi vil gjerne vite hvilke naboer som har de omtalte plagene.

Vi kan utføre midlertidige tiltak i form av etablering av støyvoller dersom det viser seg nødvendig.

Vi planlegger og tegner i disse dager det permanente bygget som skal huse datasenteret. Bygget vil etter planen stå klart til våren i 2023. Dette vil minimere støyen og eventuelle problemer vil være da være løst. Jeg legger ved en tidlig skisse som dere kan publisere.