Sender dere en link til Helt sjef-konkurransen på Facebook: https://www.facebook.com/heltsjef

Det er en landsdekkende konkurranse for unge ledere under 30 år. Av flere hundre påmeldte, er det nå plukket ut 20 stk til semifinale. Etter en periode med «leserstemmer» vil 10 av disse gå videre til en finale med fagjury etc. Alt dette kan dere lese mer om på FB.

3 av de 20 er fra Troms og en fra Finnmark og ingen fra Nordland så vidt jeg kan se. Resten er stort sett fra Østlandet med få unntak. «Tilfeldigvis» er min sønn Jonas Mork Lunde som har røtter fra Godfjorden og bosatt i Harstad, blant de tre fra Troms. I tillegg er det en fra Salangen og en fra Tromsø. Jeg vil jo gjerne promotere min sønn slik at han kommer til finalen, men synes uansett at dette med unge gründere og ledere er kjempeinteressant. De har en lavere terskel for å satse enn oss «gamlingene».

Med vennlig hilsen

Jon-Are Lunde