Er det virkelig kraftkrise i nord i løpet av få år? Ikke dersom vi finner en annen løsning for elektrifiseringen av Melkøya enn å båndlegge overskuddskrafta som skal skape vekst og utvikling i regionen framover, mener Nordland KrF.

Nordland KrF er positiv til at det store utslippet av CO2 fra Melkøya blir redusert. Men vi mener det ikke er bærekraftig å elektrifisere Melkøya med kraft som kan realisere verdiskaping og arbeidsplasser i Nord-Norge i stedet. Det vil bety et steg tilbake i forhold til overgangen fra olje- og gass til fornybar energi. Elektrifisering av Melkøya vil skape en kraftkrise i nord så tidlig som i 2026 og stoppe all utvikling av øvrig landindustri. Dette er den samme grønne landindustrien som skal gi svar på hvordan Norge skal erstatte fossile energibærere.

Dersom våre innbyggere skal gi sin tilslutning til å avgi natur og naturressurser for å produsere fornybar energi, må denne produksjonen skape arbeidsplasser og verdier lokalt. Overskuddskrafta vår må bygge lokalsamfunnene. Samtidig skal vi ta ansvar for de største punktutslippene våre, som for eksempel Melkøya. Men alternativer må vurderes istedenfor å hindre vekst og utvikling på land i Nord-Norge. Nordland KrF sider derfor nei til elektrifisering av Melkøya.

Vedtatt på årsmøtet i Nordland KrF 25. mars 2023