Nå er det viktig å forhindre at snøballen fortsetter å rulle!

Mandag 16 mai kom beskjeden Sortland og Vesterålen fryktet. Det blir ikke opptak ved musikklinja til høsten.

Dette fordi det rødgrønne flertallet i Fylkestinget vedtok i forrige periode en ny modell for tilbudsstruktur for de videregående skolene i fylket. Tilbud med færre en 16 søkere vil ikke bli opprettholdt. Dermed er det ikke lenger opp til de folkevalgte å ta avgjørelsen.

Pandemien har vært en katastrofe for kulturlivet. Rekruttering av barn og unge til musikkaktiviteter har stoppet opp.

I 2 år har ikke dagens 10 klassinger, som i år har søkt videregående, fått oppleve konserter eller annen kulturelle tilstelninger fordi man pliktskyldig har holdt seg hjemme. Det har også musikerne. Det sier seg selv at rekruttering inn til musikklivet får seg en knekk.

Sortland kommune har et tett samarbeid med musikklinja ved at musikklærere i stor grad har delte stillinger mellom Sortland kulturskole og musikklinja.

Når et helt skoletrinn ikke lengre finnes er det en stor frykt for at lærere søker seg vekk fra skolen og ut av regionen.

Dette vil igjen gå utover det frivillige kulturlivet så vel som kompetansen ved musikklinja.

Frykten er at man ved neste års opptak vil være i en situasjon der man ikke mangler søkere, men lærere!

Her må Sortland kommune kjenne sitt ansvar å legge til rette for at disse viktige lærer ressursene blir beholdt i regionen.

Hvilke tiltak og initiativ ser ordfører for seg at kommunen kan bidra med?