På en sjømatkonferanse i Tromsø torsdag ble samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen (Frp) konfrontert med utfordringene på fylkesveiene i nord.

Statsråden skjønner ikke at mer distriktspolitikk er det som trengs for å skape verdier i nasjonen Norge. Solvik Olsen bare ba fylkeskommunene prioritere innenfor de rammene de har fått.

Solvik Olsen har vært samferdselsminister i tre år, og det er lett å si at tidligere regjeringer også må ta ansvar. Men det er de nye nøklene som H/FrP-regjeringa har innført for å fordele penger til fylkene viser hvordan Solvik Olsens svar er et hån mot næringsliv i nord.

De nye fordelingsnøklene som regjeringa innførte i 2014 gir Nordland fylkeskommune 284 millioner mindre å rutte med. Nordland var den største taperen da endringen skjedde.

Næringslivet og folket i Nordland trenger en ny regjering som ser at vanskelig geografi, 4110 km fylkesvei, ferger og hurtigbåter må vektlegges mye sterkere i det systemet som fordeler inntekten mellom fylkene.

Dette trenger vi selv om en gjennomgang av fylkeskommunens regnskap og budsjett viser at det brukes mer penger på fylkesveier nå i Nordland enn da staten var veieier før forvaltningsreformen i 2010.

Siv Mossleth, Nordland Senterparti