Det er bekymringsfullt at regjeringen, med Frp og Høye i spissen, ikke tar inn over seg behovene for å styrke politiet med mer politikraft og bedre fagmiljøer i hele landet. De pengene regjeringen har lagt inn ekstra under «Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten» går til objektsikring og pensjonspremiekompensasjon. Altså ingen nye penger til mer operativ politikraft.

Lensmannskontoret i Øksnes er vedtatt opprettholdt og Stortinget har i vår gjort et vedtak på at lensmannskontorene må styrkes bemanningsmessig. Igjen ser vi en regjering som ikke forholder seg til Stortingsvedtak og som utmagrer distriktene med tilbud til befolkninga.

Arbeiderpartiet har i sitt budsjett foreslått å øke bevilgningene til politi med 60 mill kr ut over forslaget i Revidert nasjonalbudsjett. Som ordfører i en kommune  der vi har et lensmannskontor, med minimal bemanning, er mitt håp at noen kommer til fornuft og bevilger nødvendige midler til styrking av politiet med mer politikraft –over hele landet!