Regjeringen har kunngjort at Langtidsmeldingen for Forsvaret legges frem til Stortinget 17 juni. For mange kommuner og samfunn i Nord-Norge vil denne meldingen ha stor betydning. Dette gjelder også i Andøy.

Siden Forsvarssjefen (FSJ) la frem sitt fagmilitære råd (FMR) i høst har et samlet Andøymiljø arbeidet på spreng for å informere om konsekvensene av en mulig nedleggelse. Et anerkjent konsulentselskap har beregnet kostnadene for nedleggelse av all militær aktivitet ved Andøya flystasjon. Konklusjonen er entydig; dette på ingen måte en lønnsom affære.

I tillegg ønsker som kjent FSJ å bygge opp mye av infrastrukturen for å betjene Maritime Patruljefly (MPA) på Evenes. Hva dette koster er per i dag ukjent, men slike investeringer vil utvilsomt være i milliardklassen.

For oss i Andøy knytter det seg naturligvis svært mye spenning til hva Regjeringen vil legge frem 17 juni. De av oss som husker prosessen rundt Langtidsmeldingen i 2011 så var det å etablere en Quick Reaction Alert (QRA) base (også omtalt som en fremskutt kampflybase) på Evenes en svært betent sak. Så vanskelig var det at en samlet opposisjon bestående av Høyre, FrP, KrF og V stemte imot Evenes alternativet på grunn av urealistiske økonomiske beregninger.

I Andøy var vi, i likhet med den daværende opposisjonen, enig i at de økonomiske vurderingene må være gode og kontrollerbart dersom man gjennomfører omorganiseringer i Forsvaret. Sammen med operative vurderinger utgjør dette en uomtvistelig rettesnor for Forsvarets fremtidige basestruktur. Vi i Andøy har fortsatt denne sunne holdningen og vi forventer at de samme partiene, som i dag utgjør Regjeringen og regjeringsgrunnlaget, holder en fortsatt stø økonomisk kurs.

Siden FMR ble offentliggjort har vi i Andøy hatt en frustrerende tid. Gjennom møter, kronikker/leserinnlegg og brev har vi formidlet et tydelig budskap; økonomi og operative forhold tilsier at Andøya flystasjon må bestå som MPA base, og at QRA beredskap må kraftsamles på denne glimrende kampflybasen på Andøya. Det unike samarbeidet mellom Forsvaret og Andøya Test Center må fortsette å utvikle seg slik at det blir en unik kapasitet som Norge kan tilby våre alliansepartnere i NATO.