Toine C. Sannes i Miljøpartiet De Grønne er fornøyd med at regjeringen har snudd, og nå ikke vil tillate russiske trålere til kai ved Kystvakta på Sortland. I en NRK-sak denne uka, uttrykte hun seg svært kritisk til at russetrålere var velkomne til å ligge til kai på Sortland, bare et steinkast fra Kystvaktstasjonen på Sortland.

Toine, som er vara til styret i Sortland Havn, hadde bedt havnestyret om å vurdere mulighetene for lokalt å stenge russetrålere ute.

- Det var på tide at regjeringen innså at dette ikke kunne fortsette, og jeg er glad for at Kystvaktas skip nå trygt kan komme til havn. Og så kan man bare lure på hvorfor det tok så lang tid, og hvilke vurderinger som ble gjort undervegs.

- Jeg tror at også befolkninga på Sortland føler en lettelse over at russiske trålere ikke skal oppholde seg fritt i Vesterålen.