Partiet Rødt på Sortland ønsker å anlegge ei konteinerhavn inntil husveggene på Leirbogneset. Dette blir fordekt med ei lang historiefortelling fremført i et hav av metaforer og krative ordspill. Vi kjenner oss ikke igjen i denne historiefortellingen, som kanskje mest av alt fremstår som indignasjon over å bli nedstemt i politiske fora.

Sortland Senterparti synes ikke noe om Rødt sitt forslag om å legge ei konteinerhavn tett inntil et bomiljø. De setter til side hensynet til innbyggerne uten hverken utredninger, eller andre nødvendige avklaringer. I motsetning til Senterpartiet så har de allerede gjort sitt valg, et valg som kan få dramatiske konsekvenser for innbyggerne på Leirbogneset og Liland. Rødt sier at de setter behovene til mennesker og miljø først, dette kan i hvert fall ikke gjelde barnefamiliene rundt Leirbogen og på Maurnes.

Rødt kan heller ikke ha satt seg inn i hva ei konteinerhavn faktisk innebærer og hvordan den driftes. Senterpartiet har fått omvisning i havna på Sortland og selv sett hvilke åpenbare utfordringer som følger av denne typen logistikk. Tilstrekkelig med areal er et must når trucker skal navigere 15 meter lange konteinere til og fra kaiplassene. Disse arealene finnes ikke i Leirbogen, med mindre Rødt vil ekspropriere bolighusene også da.

Sortland Senterparti ønsker å lytte til den faglige anbefalingen om Kringelen før vi tar en endelig avgjørelse. Vi ønsker å flytte tungindustri og kontainertrafikk lengst mulig bort fra bomiljøene. Vi innser at tungindustri og lekende barn aldri kan bli noen god kombinasjon. At Rødt i Sortland ser annerledes på dette får være deres sak.