Som varaordfører Arntzen selv påpeker i VOL 17/5, så har Vesterålen/Lofoten allerede i dag en bruk av luftambulanseressurser på 48 per 1.000 innbyggere, mens Ofoten/Sør-Troms har 35 (tall hentet fra rapporten i 2019). Altså god dekning og bruk av luftambulanser. Og i tillegg kan også 2/3 av befolkningen i Vesterålen dekkes av bilambulanse med 15-20 minutter til sykehuset på Stokmarknes.

Når Arntzen argumenterer med at UNN kan dekke «sitt» område (Harstad, Narvik, Lødingen) med nye luftambulanser i Tromsø, så kan disse ressursene selvsagt også dekke Vesterålen. I tillegg til at ressursene i Bodø (ambulansefly og ny type redningshelikopter) også gir god dekning, både for Lofoten og for Vesterålen.

Men tilbake til 2012. Den første kampen var å få på plass et eget ambulansehelikopter som skulle dekke Midtre Hålogaland. Og da snakker vi om både god, og en mest mulig likeverdig dekning for HELE Midtre Hålogaland.

Det Arntzen nå gjør er nærmest å argumentere bort dette behovet, ved å si at UNN kan dekke sitt opptaksområde, dvs. Harstad, Narvik og Lødingen ved hjelp av luftambulansene i Troms. Da kan man jo argumentere på samme måte med å si at ambulanseressursene i Bodø også kan dekke Lofoten. Altså at mer 2/3 av befolkningen i Midtre Hålogaland kan dekkes av luftambulanser utenfor regionen.

Og hva er da igjen av grunnlaget for å ha et eget ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland?

I tillegg legger Arntzen opp til en polarisering mellom UNN og Nordlandssykehuset, ved å si at førstnevnte kan bruke ressursene i Tromsø til å dekke «sitt» inntaksområde.

Det vitner nesten om en viss «desperasjon» fra Hadsel når man argumenterer på denne måten, og derved risikerer å rive bort hele grunnlaget for eget ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland.

Som kjent var det 3 viktige grunner i rapporten fra 2019 for å ikke legge basen til Stokmarknes:

  • basen burde IKKE ligge ved ett av sykehusene (ref påstander som utilsiktede pasientstrømmer, et argument som Hadsel har brukt mot Harstad).

  • vesentlig lengre flytid for å betjene kommunene i Midtre Hålogaland fra Stokmarknes, enn fra Tjeldsund/Lødingen.

  • værskillet over Hinnøya/Lofotveggen, som klart tilsa en plassering øst/sør for dette værskillet.

De grundige faglige utredningene fra 2019, og argumentene for å plassere basen i Tjeldsund/Lødingen står fortsatt ved lag. Det eneste fornuftige er å plassere basen i sentrum av den regionen den skal betjene, nemlig HELE Midtre Hålogaland.