«Utbygging av vernede vassdrag. En historieløs og svært dårlig idè!»