Arbeiderpartiet holder rett og slett hele Nord-Norge for narr med sine forslag til endringer i pliktsystemet for torsketrålerne. Så sent som i 2012 foreslo den rødgrønne regjeringen å stramme inn pliktsystemet på flere områder. Den gang hadde de flertall i Stortinget. De sendte forslagene sine på høring, og når høringen var over så valgte de å ikke gjøre endringer.

Det var bra, innstrammingene ville ikke styrket lønnsomheten og arbeidsplassene i fiskeindustrien. Men nå vil de plutselig gjøre endringer, når de sitter trygt i opposisjon. Løftene deres er helt uten troverdighet.

Støre påstår at våre forslag vil føre til at mer fisk sendes ut av landet, uten å bli bearbeidet her. Det er en påstand som Arbeiderpartiet ikke har dekning for. Vi vil ha en moderne og konkurransedyktig industri. Arbeiderpartiet tror fortsatt at politikere og byråkrater er best til å styre næringslivet. Tvangsdirigering av fisk til utvalgte bedrifter må være siste rest av den statlige industripolitikken fra 50- og 60-tallet. Dette er en politikk vi ikke tror på.

Pliktsystemet har ikke fungert, det er det bred enighet om. Til og med Arbeiderpartiet innrømmer det. I dag blir mindre enn 2 prosent av torskekvoten solgt til kysten under leveringsplikten. Permitteringer i fiskeindustrien er blitt vanligere enn trygge, lønnsomme helårlige arbeidsplasser.

Likevel vil Arbeiderpartiet har mer av den samme, feilslåtte politikken.

Regjeringen vil snu denne trenden. Vi vil ha en lønnsom sjømatindustri som skaper trygge arbeidsplasser. Derfor har vi foreslått å ta 20 prosent av torskekvoten fra trålerne og gi til kystflåten. Det betyr å ta kvoter fra trålerne, og fordele rundt 8 500 tonn til kystflåten i Nordland, Troms og Finnmark. Det kan bety fem tonn per fartøy. Med dagens fiskepriser er det drøyt 100 000 kroner i året. Vårt forslag stimulerer til mer bearbeidelse av fisk, som igjen vil gi flere arbeidsplasser og helårsaktivitet.

Vårt forslag har absolutt ingenting å gjøre med å selge eller privatisere naturressursene, slik AP framstiller det. Pliktmeldingen dreier seg heller ikke om "evigvarende" kvoter. Torskekvotene vil fortsatt bli tildelt årlig. Akkurat slik det har vært i flere tiår. AP sier de vil frata trålere som ikke oppfyller pliktene sine kvoter. Gjennomføringen av leveringsplikten er jo blitt kontrollert av Fiskeridirektoratet i alle år, og kontrollene viser at den oppfylles.

Dette er forslag som vil tjene kystsamfunnene bedre enn disse pliktene har gjort. Kystfiskerne får mer fisk som vil gjøre at det kommer råstoff til flere steder, og kystkommuner får penger kan brukes til omstillingstiltak.

Regjeringen har lagt konkrete forslag på bordet, mens Arbeiderpartiet kommer med de samme løftene de ikke holdt de åtte årene de satt i regjering. De lover å tviholde på et utdatert system som de selv erkjenner ikke fungerer, og aldri kommer til å fungere.