Arbeiderpartiet vil ha flere lærere og mindre klasser, slik at lærerne har tid til alle.  Spesielt viktig er det med flere lærere for de yngste elevene. Da kan vi sikre tidlig innsats med mer læring og tilpasset undervisning for hver enkelt elev. Regjeringens stortingsmelding om tidlig innsats mangler en plan for flere lærere. Da kommer vi aldri i mål.

Hvert år faller 15.000 elever ut av skolen. Mange går inn i den rekordstore køen av arbeidsløs ungdom som vi har fått under Frp og Høyre. Tidlig innsats er det viktigste vi kan gjøre for at flere skal fullføre. Derfor vil Arbeiderpartiet at alle skoler skal ha nok lærere til å gi ekstra intensivundervisning og oppfølging til alle elever som trenger det. Derfor vil vi innføre en norm for lærertetthet, slik at alle elever uansett hvor i landet de bor, skal oppleve at læreren har tid til dem.

Fem ganger de siste årene har Arbeiderpartiet i Stortinget lagt frem forslag om tidlig innsats.  Hver gang har FrP og Høyre stemt mot. Regjeringen har visst om frafallet i skolen siden første dag i regjeringskontorene. Likevel har de sittet i snart fire år uten å gjøre noe. Frp og Høyre viser i sine budsjetter at de velger skattekutt til de rikeste fremfor penger til skole, flere lærere og tidlig innsats.

Hvis Arbeiderpartiet vinner valget til høsten vil vi heller satse på tidlig innsats og flere lærere enn nye milliarder i skattekutt til de som har mest fra før. Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Og ingenting er viktigere enn barna våre.